*VietTUDAN ---- FINinfo@
*VTD-TUẦN BÁO/ Weekly
=>Số/No.485/10.03.11
=>Số/No.484/03.03.11
=>Số/No.483/24.02.11
=>Số/No.482/17.02.11
=>Những Số ĐẶC BIỆT
*VTD-NHÂN & DÂN QUYỀN
*VTD-KINH TẾ/ TÀI CHÁNH
*VTD-CHÍNH TRỊ/ĐẢNG PHÁI
*VTD-XÃ HỘI/ LUẬT PHÁP
*VTD-TÔN GIÁO/ GIÁO HỘI
BÀI VIẾT CHỦ ĐỀ
BÀI VIẾT ĐỌC LẬP
Chủ đề 01 về TGGH
Chủ đề 02 về TGGH
Chủ đề 03 về TGGH
Chủ đề 04 về TGGH
Chủ đề 05 về TGGH
Chủ đề 06 về TGGH
Chủ đề 07 về TGGH
Chủ đề 08 về TGGH
*VTD-TUSACH/LIBRARY/BIBL
=>01:Lịch Sử Kháng Chiến VN
=>02:Dứt Bỏ CS để Phát Triển
=>03:Khủng Hoảng TCKT 07/08
=>04:Việt Nam Hội Nhập WTO
=>05:Dân Chủ Hóa Kinh Tế
=>06:Dân Nổi Dậy Dứt Bỏ CSVN
=>07:Dân Oan Ức Nổi Dậy
=>08:Cách Mạng Hiến Pháp VN
@FINinfo--Fin.SERVICES
@FINinfo--Fin.PROCEDURES
@FINinfo--Fin.DOCUMENTS
@FINinfo--Fin.ARCHIVES
VTD&FIN-LinhTinh/Varieties
VTD&FIN-ĐỘC GIẢ/Readers
VTD&FIN-GẶP GỠ/Meeting
VTD&FIN-LƯU TRỮ/Archives
  ==========================         =================================

  DIEN DAN CHINH TRI VIET NAM          Dau tranh cho Tu do & Dan chu tai Viet Nam 
  Vietnamese Political Forum                           Fight for Liberty&Democracy in Vietnam
  Tribune Politique Vietnamienne              Lutte pour la Liberte&Democratie au Vietnam

 ==========================         =================================


===============================================================
                                                NGOM GIAO GIAN
===============================================================


--------------------------------------
DIET BAY NGOM NOI PHAN
--------------------------------------


TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN
DUY TRÌ ĐỘ ĐỘC TÀI
                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199 này, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề Phải Diệt Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm giáo gian quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
CHÍNH NGHĨA: CHỐNG ĐỘC TÀI ĐỂ CỨU NƯỚC
                                                                                                                               Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm giáo gian quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 200/03.02.05 này viết về tài thứ nhất: Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước.
 Trước khi viết về những việc làm tay sai cho Đảng Cộng sản Việt Nam của Bầy Ngợm Nội Phản gồm những ngợm giáo gian quốc doanh và những kẻ theo đóm ăn tàn đã trực tiếp hay gián tiếp giúp Đảng Cộng sản duy trì chế độ như thế nào trong những bài sau, chúng tôi muốn bàn về phía chúng ta trong bài này với những điểm sau đây:
=> Mục đích của chính nghĩa đấu tranh
=> Những gì chúng ta không chống đúng nghĩa
=> Điểm chống rõ rệt, dứt khoát và cấp bách
Mục đích của chính nghĩa đấu tranh

 Khi đấu tranh, chúng ta phải biết Mục đích đi về đâu, nếu không cuộc đấu tranh trở thành mung lung, “không biết đâu là bến bờ“. Mục đích đấu tranh của chúng ta nằm trên hai bình diện sau đây:
=> Bình diện con người cá nhân: chúng ta đấu tranh để Nhân phẩm con người và những quyền Tự do căn bản của con người phải được tôn trọng. Những quyền Tự do căn bản này gọi là Nhân quyền.

=> Bình diện con người xã hội: sống chung trong một Tập thể, về mặt tiêu cực có sự đụng chạm giữa những quyền Tự do cá nhân cần phải được giải quyết phân minh và về mặt tích cực cần phải có những hỗ trợ lẫn nhau để cuộc sống tương giao xã hội có những phát triển mỗi ngày mỗi kiện toàn hơn. Nếu việc phát triển xã hội chưa có cơ hội đẩy mạnh được, thì tối thiểu cuộc sống chung gồm những va chạm phải có Luật pháp phân minh giải quyết. Cuộc sống Tập thể có tổ chức cần Luật Pháp và một Cơ quan điều hành. Luật Pháp và sự lựa chọn Cơ quan điều hành phải là sự đồng ý, tối thiểu theo đa số tương đối, của những người sống trong Tập thể. Đó là nguyên tắc Dân Chủ.

 Nhân quyền ở bình diện cá nhân hay Dân chủ ở bình diện Tập thể đều bắt nguồn từ sự tôn trọng Nhân phẩm, nghĩa là từ cá nhân sống cụ thể, chứ không phải từ một danh xưng tập thể nào được trừu tượng hóa khỏi cá nhân.
 Có những tự do của con người hay việc thực hành Dân chủ được ban phát từ một quyền lực ngoài cá nhân, thì đó chưa phải là Nhân quyền và Dân chủ thực sự.  Nhân quyền và Dân chủ phải đến từ chính sự tôn trọng Nhân phẩm mới có thể gọi là Nhân quyền và Dân chủ thực sự. Tỉ dụ nguyên tắc Dân chủ rất thời danh như nền Dân chủ Athenes, Hy Lạp (Democratie Athenienne). Đó cũng chưa phải làn Dân chủ thực sự. Những Công dân của thành phố Athenes có quyền đến Quốc hội để phát biểu tự do, nhưng nền Dân chủ ấy lại không cho phép sự phát biểu của những người nô lệ. Đây là nền Dân chủ không đến từ sự tôn trọng đồng đều Nhân phẩm.
 Hãy bắt đầu bàng việc tôn trọng Nhân phẩm thực sự. Ai sinh ra, đã là người, dù nghèo khổ, bệnh hoạn, mầu da đen trắng, thuộc bất cứ chủng tộc nào, thuộc bất cứ tôn giáo nào hay bất cứ khuynh hướng chính trị nào, phải được tôn trọng đồng đều như nhau  chỉ vì là con người. Đó là việc tôn trọng Nhân phẩm của mỗi cá nhân.
 Nguyên tắc chỉ đạo cho việc tôn trọng ấy giữa các cá nhân, đó là câu “Khi mình không muốn người khác làm điều gì cho mình, thì mình cũng đừng làm điều ấy cho người khác.“  Khi mình không muốn người khác cấm mình phát biểu, thì mình cũng đừng cấm cấm người khác không được phát biểu. Từ nguyên tắc này, những quyền Tự do căn bản của con người được chính mình tôn trọng, chứ không phải là mình cho quyền Tự do ấy cho người khác. Đây là tự mình tôn trọng chính mình.
 Từ nguyên tắc trên, chúng ta thấy những quyền sau đây là căn bản cho mỗi cá nhân hay cho chính mình: quyền Tự do kiếm sống cho thân xác mình, quyền Tự do phát triển trí tuệ, quyền Tự do tin tưởng, quyền Tự do ngôn luận và quyền Tự nhóm họp lập hội với nhau. Khi có ai cấm đoán mình về những quyền này, thì mình hỏi lại họ xem họ có muốn mình cấm đoán họ cái quyền ấy không. Đó là những quyền căn bản của con người, gọi là Nhân quyền. Những quyền này đặt căn bản ở việc tôn trọng người khác cũng là người như mình. Đó là tôn trọng Nhân phẩm.
 Khi những cá nhân có Nhân phẩm đồng đều ấy muốn sống chung trong một Tập thể, thì phải là mỗi cá nhân có quyền quyết định về Luật pháp qui định trật tự chung, có quyền trao phó việc điều hành cho một Cơ quan quản trị chung Tập thể. Khi tước đoạt những quyền này nơi cá nhân, dù nhân danh bất cứ gì đi chăng nữa, đó là việc không tôn trọng Nhân phẩm bởi lẽ chính mình không muốn ai tước đoạt cái quyền quyết định này của chính mình. Nguyên tắc Dân chủ đặt căn bản trên sự tôn trọng Nhân phẩm này mới là nguyên tắc Dân chủ thực sự. Nó không đến từ một thế lực nào ngoại tại cá nhân, mà nó phải đến từ sự tôn trọng Nhân phẩm của mỗi cá nhân.
 Tóm lại MỤC ĐÍCH của chính nghĩa đấu tranh của chúng tôi là:
=> Nhân phẩm của con người phải được tôn trọng đồng đều cho mỗi người.
=> Nhân quyền cho mỗi cá nhân và nguyên tắc Dân chủ cho cuộc sống Tập thể đặt nền tảng trên sự tôn trọng Nhân phẩm cá nhân phải được bảo đảm cho mỗi người.


Những gì chúng ta không chống đúng nghĩa

 Trong phần này, chúng tôi nhắc lại những danh xưng thường gán không trọn nghĩa hoặc đã mất ý nghĩa thời sự cho những phong trào đấu tranh của chúng ta.

=> Chống Cộng
 Phong trào Chống Cộng  (Anti-Communisme) có đầy đủ ý nghĩa ở thời thịnh hành nhất của chế độ Cộng sản. Đó là thời được gọi là Chiến Tranh Lạnh  giữa Khối Tự do và Khối Cộng sản. Những cuộc Chiến tranh nóng xẩy ra ở mỗi địa phương thường được gọi là cuộc Chiến tranh Quốc-Cộng. Danh xưng này đến từ một đàng là Chủ trương bành trướng Cộng sản Quốc tế tam vô, một đàng là Chủ trương bảo vệ những giá trị quốc gia cho riêng mỗi nước.
 Ngày nay, sau sự sụp đổ của Đế quốc Cộng sản, những nước còn giữ lại Chủ nghĩa Mác—Lênin như Trung quốc, Việt Nam... dần dần chính họ tránh né hai chữ Cộng sản để gọi cho thể chế chính trị của mình. Chủ nghĩa Cộng sản nguyên thủy và ở thời thịnh của Đế quốc không còn nữa.
 Chính vì vậy, nếu chúng ta gọi Phong trào đấu tranh của chúng ta là Phong trào Chống Cộng, danh xưng ấy đã lỗi thời. Cộng sản còn đâu mà chống ! Chúng ta cũng không nên đối chọi hai chữ Quốc-Cộng bởi lẽ Chủ trương bành trướng Cộng sản quốc tế Tam vô không còn nữa.
 Chính những nước còn lạc loài giữ chủ thuyết Mác—Lênin cũng đã tránh né hai chữ Cộng sản (Communisme), nên chúng ta cũng không gọi Phong trào đấu tranh của chúng ta là Chống Cộng nữa.

=> Chống Xã Hội Chủ Nghĩa
Ở phần đầu của bài này khi nói về Bình diện con người xã hội, chúng tôi đã viết: “về mặt tích cực cần phải có những hỗ trợ lẫn nhau để cuộc sống tương giao xã hội có những phát triển mỗi ngày mỗi kiện toàn hơn“. Chủ nghĩa Xã hội (Socialisme) là một trong những đề nghị cho những tương giao xã hội của những cá nhân sống trong Tập thể nhằm kiện toàn cuộc sống chung. Yù tưởng xã hội hay Chủ nghĩa xã hội cũng được áp dụng tùy theo mức độ ở mỗi Nước khác nhau. Có những Đảng Xã hội (Parti Socialiste) ở những Nước theo Dân chủ: Pháp, Đức, Thụy sĩ... Tại Hoa kỳ, Đảng Dân Chủ thiên về những ý tưởng xã hội hơn là Đảng Cộng Hòa.
Vì vậy khi gọi Phong trào đấu tranh của chúng ta là Chống Xã Hội Chủ Nghĩa, thì danh xưng ấy cũng không trúng. Chủ nghĩa Xã hội là một đề nghị cho việc phát triển những tương giao giữa cá nhân trong một Tập thể. Chúng ta không chống những đề nghị như vậy. Việc chống hay không là ở mức độ áp dụng và thái độ áp dụng Xã hội Chủ nghĩa vào những tương giao xã hội giữa những cá nhân thành phần.

=> Hoà Hợp Hòa Giải, Đại Đoàn Kết Dân Tộc
 Những khẩu hiệu này, chế độ nào cũng có thể kêu gọi được. Nhưng chế độ hiện hành ở Việt Nam muốn coi những khẩu hiệu này như sở hữu của họ, thậm chí xử dụng những khẩu hiệu như là tiêu chuẩn để khủng bố, xử tội những ai không thực hiện những chiêu bài này theo ý nghĩa mà chế độ đã ấn định cho theo kiểu của họ. Chế độ hiện hành ở Việt Nam luôn luôn xử dụng những ý niệm lý tưởng để làm lá chắn cho những áp dụng của riêng họ nhiều khi đi ngược lại ý niệm lý tưởng ấy. Chúng ta quen thuộc với những kêu gọi sau đây: Lòng Yêu Nước, Tinh thần Dân tộc, Xây dựng Đoàn Kết...
 Khi xử dụng những danh xưng, khẩu hiệu trên đây, chúng ta phải định rõ những hoàn cảnh, những điều kiện thực hiện những khẩu hiệu ấy. Chúng ta không thể nói rằng Phong trào đấu tranh của chúng ta là Chống Hòa Hợp Hòa Giải, Chống Đại Đoàn Kết Dân Tộc mà không đòi hỏi thêm điều kiện. Mặt khác chúng ta cũng có thể nói một cách tích cực rằng chúng ta sẵn sàng Hòa Hợp Hoà Giải, thực hiện Đại Đoàn Kết Dân Tộc trong một điều kiện. Cái điều kiện cho mọi thực hiện những khẩu hiệu trên là phải có sự tôn trọng lẫn nhau đồng đều, phải có Tự do cho mọi người trong việc xây dựng những ý niệm lý tưởng ấy.

Điểm chống rõ rệt, dứt khoát và cấp bách

 Qua những phân tích trong hai đoạn trên đây, chúng ta rút tỉa ra một điểm duy nhất mà mọi người phải chống dứt khoát và cấp bách, đó là CHỐNG QUYỀN ĐỘC TÀI ngoại tại khủng bố lên cá nhân, không tôn trọng Nhân phẩm, tước đoạt Nhân quyền và phế bỏ nguyên tắc Dân chủ trong tổ chức sống chung ở việc quyết định Luật pháp và ủy nhiệm người điều hành xã hội.
 Phong trào đấu tranh của chúng ta dành lại cho cá nhân việc tôn trong Nhân phẩm, bảo vệ cho cá nhân những Tự do căn bản của con người (Nhân quyền) và cho phép cá nhân sống chung trong Tập thể có quyền áp dụng nguyên tắc Dân chủ trong những quyết định cho cuộc sống chung. Nguyên tắc Dân chủ này phải dựa trên căn bản tôn trọng Nhân phẩm, chứ không phải là sự ban phát từ một quyền lực ngoại tại cá nhân.
 Nhằm mục đích như vậy, chúng ta thấy  điểm duy nhất ngăn cản chúng ta đạt mục đích đó là cái QUYỀN LỰC ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân. Chế độ hiện nay ở Việt Nam là một chế độ xử dụng Quyền Lực Độc Tài ngoại tại cá nhân này để ngăn cản chúng ta đạt Mục đích đấu tranh như đã phân tích ở đoạn nhất của bài này. Vì vậy mà chúng ta phải chống lại chế độc độc tài.  Cái quyền lực độc tài này là tự Đảng Cộng Sản Việt Nam dành lấy cho mình (Điều 4 của Hiến Pháp) mà không đếm xỉa gì đến quyền quyết định của những cá nhân cấu thành Tập thể. Vì vậy mà chúng tôi gọi nó là QUYỀN LỰC ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân. Tuyệt đối, Quyền Lực Độc Tài ngoại tại cá nhân này không theo một chút nào nguyên tắc Dân chủ. Thực vậy, tại một số những Quốc gia, quyền lực Nhà Nước có thể được tăng cường gia giảm, nhưng tuyệt đối nó phải đến từ quyết định của những cá nhân cấu thành Tập thể và phải theo nguyên tắc Dân chủ. Tất cả mọi tăng cường gia giảm quyền lực cho Nhà Nước mà không theo nguyên tắc quyết định Dân chủ, đều thuộc vào Quyền Lực Độc Tài ngoại tại cá nhân mà chúng ta tuyệt đối phải chống lại thứ quyền lực ấy. Chế độ hiện hành ở Việt Nam, khi nới rộng những quyền Tự do cho Dân, thì cũng phải theo tiến trình Dân chủ hóa từ quyết định của Dân. Thực vậy , khi Nhà Nước ban phát Tự do cho Dân, thì đó vẫn chưa phải là Tự do. Trong một chế độ, khi Nhà Nước ban phát Tự do, thì Nhà Nước cũng có quyền thu lại Tự do, chế độ ấy vẫn là một chế độ chủ trương QUYỀN LỰC ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân. Chỉ có Dân mới có quyền ban phát ban phát, gia giảm quyền lực cho Nhà Nước.
 Trở lại đoạn thứ hai của bài này. Chúng ta sẵn sàng ủng hộ Xã Hội Chủ Nghĩa vì đây là một đề nghị trong việc phát triển kiện toàn những tương giao cá nhân trong cuộc sống Tập thể. Chúng ta sẵn sàng hợp tác xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa, việc hợp tác phải theo những điều kiện sau đây:
=> Nhân phẩm con người phải được tôn trọng
=> Nhân quyền phải được bảo đảm
=> Đề nghị Xã Hội Chủ Nghĩa phải do Dân chấp nhận hay không .
=> Mọi cá nhân có quyền Tự do cùng xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội.
 Nếu Xã Hội Chủ Nghĩa là sự áp đặt lên Dân từ một QUYỀN LỰC ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân, thì Xã Hội Chủ Nghĩa ấy không phải là của Dân nữa và Dân có quyền phủ nhận nó.
 Cũng vậy, chúng ta sẵn sàng Hòa Hợp Hòa Giải, sẵn sàng cùng nhau thực hiện Đại Đoàn Kết Dân Tộc, nhưng với điều kiện Dân có quyền Tự do cùng xây dựng những ý niệm lý tưởng ấy. Khi những ý niệm lý tưởng đó chỉ là một chiêu bài để lừa đảo Dân, bắt Dân phải quy thuận một QUYỀN LỰC ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân, thì chúng ta không thể hợp tác để vào cái vòng lừa đảo của quyền lực độc tài.

 Tóm lại Phong trào đấu tranh chính đáng của chúng ta là phế bỏ QUYỀN LỰC ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
CON ĐƯỜNG THỰC HIỆN LÝ TƯỞNG XÃ HỘI
                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm giáo gian quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 201/10.02.05 này viết về tài thứ hai: Con đường thực hiện lý tưởng xã hội.
 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số trước 200/03.02.05 nói về Lập trường của phía những người chống chế độ hiện hành ở Việt Nam. Lập trường đó là chúng tôi đòi phế bỏ Quyền ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân áp đặt lên Dân tộc Việt Nam. Cái quyền ĐỘC TÀI ngoại tại cá nhân này đè bẹp Nhân phẩm, phản Nhân quyền đối với cá nhân và không theo nguyên tắc Dân chủ trong cuộc sống Tập thể. Chúng tôi gọi “QUYỀN ĐỘC TÀI NGOẠI TẠI CÁ NHÂN“ là cái quyền của những người hoặc nhóm người tự gán cho mình để đè bẹp cá nhân sống cụ thể và nền tảng của xã hội. Tất cả mọi quyền phải đến từ sự tôn trọng Nhân phẩm cá nhân cụ thể, còn không, đó là những quyền ngoại tại cá nhân.
 Bài QUAN ĐIỂM hôm nay nói về Lập trường, nếu có, của một số người nêu ra để ủng hộ, làm tay sai cho chế độ hiện hành ở Việt Nam. Chúng tôi đề cập đến những khía cạnh sau đây:
=> Đề nghị lý tưởng kiện toàn xã hội 
=> Những lý tưởng dễ bị lợi dụng
=> Những người theo ủng hộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa
=> Có những cách khác nhau thực hiện lý tưởng xã hội
=> Sự cố chấp của những tay sai giúp duy trì Xã Hội Chủ Nghĩa hiện hành ở Việt Nam
                                                                                                                                Đề nghị lý tưởng kiện toàn xã hội 

 Trong bài thứ nhất lần trước, chúng tôi đã khẳng định rằng cá nhân và những quyền của cá nhân là điều bất khả xâm phạm. Khi không có xã hội, cá nhân vẫn sống. Nhưng khi không có cá nhân, thì xã hội chết, không có ý nghĩa. Cuộc sống Tập thể (Xã hội) chỉ là một nhu cầu đến do quyết định chung của những cá nhân. Nó không mang tính cách tất yếu hiểu như là nếu không có đời sống Tập thể, thì cá nhân chết.
 Cũng trong bài trước, chúng tôi đã phân tích hai khía cạnh khi những cá nhân cùng quyết định sống đời sống Tập thể:
@ Khía cạnh tiêu cực:
 Cá nhân này có Tự do thực hiện những quyền căn bản con người của mình, cá nhân khác cũng có y hệt sự Tự do ấy. Trong cuộc sống chung, những cá nhân đồng ý với nhau về những quy tắc sống chung để quyền Tự do của người này không lấn át quyền Tự do của người khác. Đó là khía cạnh Luật Pháp, Công Lý.
@ Khía cạnh tích cực:
 Trong cuộc sống chung, có những tương quan xã hội hữu ích cho việc thăng tiến cá nhân. Những cá nhân kiếm tìm những cách thế kiện toàn cuộc sống chúng ấy.  Đây là phạm vi của những lý tưởng cho cuộc sống Tập thể. Không phải chỉ có một ý niệm lý tưởng độc nhất, mà có nhiều những đề nghị kiện toàn đời sống Tập thể. “Ý tưởng xã hội“ chỉ là một trong những ý niệm lý tưởng nhằm kiện toàn cuộc sống chung.  Hai chữ “xã hội“ ở đây được hiểu là nâng đỡ những người nghèo về vật chất. Tôi nhấn mạnh là nâng đỡ về vật chất, chứ không phải về tinh thần.
 Trong hai khía cạnh trên, khía cạnh tiêu cực là căn bản để giữ trật tự trong đời sống Tập thể. Không thể sống chung được nếu không có trật tự được bảo đảm bởi Luật Pháp, Công Lý. Trong khi ấy, khía cạnh tích cực nhằm kiện toàn cuộc sống chung, có thì tốt mà không có thì cuộc sống Tập thể vẫn còn. Vả lại “chủ trương xã hội“ (Xã Hội Chủ Nghĩa) chỉ là một trong nhiều những đề nghị nhằm kiện toàn cuộc sống xã hội mà thôi.
 Tỉ dụ giữa Công bằng và Bác ái, Công bằng là nền tảng, còn Bác ái chỉ là lý tưởng kiện toàn. Tôi có thể không làm việc Bác ái, không ai có quyền trách tôi. Nhưng nếu tôi không giữ Công bằng, thì có hình phạt đến cho tôi. Bác ái phải có Công bằng bảo đảm. Nhưng Công bằng không cần Bác ái bảo chứng điều kiện tồn tại.

 
Những lý tưởng dễ bị lợi dụng

 Tôi nói có những lý tưởng kiện toàn cuộc sống Tập thể, chứ không nói chỉ có một lý tưởng. Bác ái là một trong những lý tưởng đề nghị hầu hết từ các Tôn giáo. Tuy vậy có nhiều người lợi dụng Bác ái để phá Công bằng xã hội. Người ta dễ đánh bóng khía cạnh lý tưởng để làm cho người khác quên đi việc vi phạm Công bằng. Tục ngữ của Dân mình nói về khía cạnh lợi dụng lý tưởng này:“Thả con tép, bắt con tôm“ hoặc“Miệng thì niệm Phật Nam Mô, mà trong thì chứa một bồ dao găm“.
 Trong những tương giao quốc tế, ai dám nói rằng việc những nước giầu giúp đỡ mở mang Kinh tế cho những nước nghèo mà không có hậu ý tính toán đàng sau. Năm 1991, khi Thụy sĩ giúp cho Mạc Tư Khoa 2 triệu đo la Mỹ về thực phẩm, họ muốn lấy cảm tình để ký những Hợp đồng. 2 triệu đo la này chỉ là trị giá hàng tồn kho sắp đến hạn phế thải. Thụy sĩ chở những hàng gần đến hạn phế thải ấy sang Mạc Tư Khoa làm quà tặng lấy lòng để ký Hợp đồng.
 Tỉ dụ điển hình gần đây là Lý tưởng HÒA BÌNH mà Tông thống Jacques CHIRAC nêu ra để chống lại việc Hoa kỳ quyết định lật đổ Sadam HUSSEIN. Hai chữ Hòa Bình đã được xử dụng làm bình phong để che đậy bên trong những Hợp Đồng về Dầu lửa tổng cộng 87 tỉ đo la ký kết giữa Pháp và Sadam HUSSEIN. Biết đâu trong đó, phần commissions cho riêng Tổng thống Jacques CHIRAC khá lớn.
 Trở lại Xã Hội Chủ Nghĩa, một đề nghị trong những đề nghị khác như lý tưởng kiện toàn cuộc sống Tập thể. Ý nghĩa về làm việc xã hội có nguồn từ Thế kỷ 19. Những điều kiện làm việc ở giai đoạn Kỹ nghệ hóa cấp bách sản xuất vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 càng làm tăng thêm Lý tưởng Xã hội hiểu theo là phải giúp đỡ những người nghèo về vật chất.
 Lênin đã khai thác Lý tưởng này để làm lợi khí đấu tranh chính trị chiếm quyền hành. Ý tưởng xã hội đã đẩy lên mức Thiên đàng Cộng sản, một hình ảnh mơ mộng không tưởng. Dưới cái lý tưởng được xử dụng để chiếm quyền hành chính trị ấy, Lênin và Xìtalin đẩy người ta vào trong cuộc đấu tranh giai cấp đẫm máu.
 Đế quốc Cộng sản sụp đổ, những người còn bám víu vào Lý tưởng ấy đã hạ Lý tưởng Cộng sản xuốn Lý tưởng Xã hội nhẹ mùi không tưởng hơn. Lý tưởng xã hội hiểu theo ý nghĩa một đề nghị kiện toàn những tương giao trong cuộc sống chung là điều tốt. Nhưng nếu dưới chiêu bài lý tưởng ấy mà người ta không tôn trọng Nhân phẩm con người, phế bỏ Nhân quyền, dẹp một bên nguyên tắc Dân chủ, thì đó là việc lợi dụng khía cạnh lý tưởng tích cực để che đậy việc phạm đến khía cạnh tích cực mà chúng tôi phân biệt ở đầu đoạn này.
 Còn tệ hơn nữa, nếu dưới chiêu bài Chủ Nghĩa Xã hội, nghĩa là giúp người nghèo về vật chất, mà người ta lại tham nhũng, ăn cướp của cải của chính người nghèo, thì đó là việc không thể tha thứ.


Những người theo ủng hộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa

 Lý tưởng Xã hội Chủ nghĩa rất dễ quyến rũ.  Thiên đàng Cộng sản đã đẩy những người nghèo vào công việc chém giết đẫm máu để giúp những người làm chính trị nắm quyền.
 Chúng tôi muốn phân tích lý do tại sao một số người, nhất là người Tôn giáo ủng hộ Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong bài này, chúng tôi chỉ nói đến những người Tôn giáo đã mơ mộng thành thực lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Trong bài sau, chúng tôi đề cập đến những lý do khác hoặc những hậu ý ẩn sau chiêu bài Xã Hội Chủ Nghĩa.
 Trong thời Chiến tranh lạnh, vì sự bành trướng của Đế quốc Cộng sản, một số nhà Chính trị hay Tôn giáo trong Thế giới Tụ do đã bị ảnh hưởng tuyên truyền, rồi bị tự ti mặc cảm trước Lý tưởng Xã Hội. Họ bắt đầu tìm cách cho một số áp dụng của Lý tưởng xã hội vào Xã hội Tự do Dân chủ. Trong Giáo Hội Công giáo, một số người Tôn giáo khai triển Chủ thuyết Xã Hội Công Giáo. Một số Lãnh đạo Công giáo, ở Pháp và nhất là ở Nam Mỹ, nói về Lý tưởng Xã Hội Chủ nghĩa.
 Tỉ dụ, tại Pháp, Tổng thống De GAULLES đã cho áp dụng chính sách cho Nhân công tham dự vào Lợi nhuận của Công ty (Participation des Ouvriers) để dần dần Nhân công trở thành Chủ Công ty. Cách thực hiện như sau: một phần Lợi nhuận được chia cho Nhân công dưới danh nghĩa những Cổ phần. Mỗi năm, Nhân công giữ thêm Cổ phần để sau này nắm đa số Cổ phần. Chính sách này khá đẹp và tất nhiên là bị ảnh hưởng bởi Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng rất tiếc, chính sách này đã thất bại vì Nhân công nghĩ thực tế hơn Tổng thống DE GAULLES về những khía cạnh sau đây:
@ Nhân công cố gắng làm việc tốt để Công ty có Lợi nhuận cao. Công ty thưởng công bằng chia Lợi nhuận dưới hình thức Cổ phần;
@ Những người điều hành, nhất là trong những Công ty quốc doanh, giữ tiền thưởng cho Công nhân. Công nhân không tin tưởng những người điều hành này;
@ Những người điều hành này có thể tham lam thụt két hoặc làm cho Công ty phá sản. Lúc ấy bao nhiêu tiền thưởng cho Công nhân dưới hình thức Cổ phần bị mất cả chỉ lẫn chài;
@ Vì vậy Nhân công đòi Công ty khi thưởng bao nhiêu, thì Công ty chia cho họ liền mỗi năm để họ giữ cho kỹ. Lúc ấy họ có quyền mua Cổ phần thì mua, hoặc không mua thì thôi. Đây là nguyên tắc căn bản về tiền bạc: tiền của ai người ấy giữ thì mới an tâm được. Nhà Nước hay Công ty giữ tiền dùm, thì dễ trở thành giữ tiền chùa mà ăn cắp, ăn xén hay lãng phí.

 Trở lại những vị Lãnh đạo trong Tôn giáo. Nước Pháp và nhất là một số nước Nam Mỹ bị ảnh hưởng nhiều về Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Một số Chủng sinh Việt Nam du học tại Pháp, một số Tu sĩ các Dòng có nhiều liên hệ với các Dòng hoạt động tại Nam Mỹ. Những người này khi học xong, trở về Việt Nam, dễ mang ảnh hưởng của Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Lấy tỉ dụ Linh mục Trương Bá Cần. Linh mục có lẽ bị ảnh hưởng trào lưu Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa từ Pháp theo kiểu Linh mục Nguyễn Đình Thi. Cũng vậy, một Linh mục từ Pháp, Linh mục THỌ, về coi Xứ Vườn Xoài, Sài Gòn. Linh mục dậy Xã Hội Học ở Đại Chủng Viện Sài Gòn. Thầy Phan Khác Từ, cùng lớp với tôi, về giúp Xứ Vườn Xoài. Có lẽ từ Linh mục Thọ này mà Thầy Phan Khác Từ bị ảnh hưởng về Xã Hội Chủ Nghĩa.
 Ở trên đây, trong phạm vi bài này, tôi cắt nghĩa lành cho các Linh mục Nguyễn Đình Thi, Trương Bá Cần, Phan Khắc Từ...trong việc bị ảnh hưởng trào lưu Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Có thể có những lý do thầm kín khác đẩy những vị này vào việc ủng hộ Cộng sản. Đó là đầu đề mà tôi sẽ phân tích trong bài sau kế tiếp.
 Bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Đây là tình trạng mang mầu hồng hồng. Nhưng rồi dần dần, dưới những áp lực hay vì quyền lợi cá nhân nào đó, mầu hồng hồng trở thành hồng thẫm, rồi đỏ luôn.
 Những người tôn giáo này đã trở thành tay sai cho chế độ hiện nay đến nỗi mù quáng không nhận thấy những điểm sau đây:
* Ý tưởng Xã hội chỉ là một trong những đề nghị để kiện toàn cuộc sống chung của Tập thể. Vì chỉ là một trong những lý tưởng đề nghị, nên không thể coi đó là độc nhất để chấp nhận một chế độ độc tài.
* Phương cách thực hiện Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa cũng có nhiều cách. Những người theo Lý tưởng này phải có quyền lựa chọn những phương cách ấy.
* Những Lý tưởng dễ bị lợi dụng làm chiêu bài che đậy những tính toán trái phép trong đó.
* Lý tưởng kiện toàn đời sống chung thuộc về khía cạnh tích cực như đã phân tích ở phần đầu trên đây, nhưng nếu bất cứ Lý tưởng nào không tôn trọng khía cạnh tiêu cực, thì lý tưởng ấy không thể được chấp nhận. Bác ái không được bỏ Công bằng. Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa mà không tôn trọng Nhân phẩm, phi Nhân quyền, dẹp nguyên tắc Dân chủ, thì Lý tưởng ấy trở thành chiêu bài ác độc mà thôi.


Có những cách khác nhau thực hiện lý tưởng xã hội

 Ở phần trên chúng tôi đã nói rõ rằng Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa không nhằm việc an ủi tinh thần cho người nghèo, mà là việc thực hiện giúp đỡ những người nghèo về VẬT CHẤT. Không thể dùng huy chương, ủy lạo, lời khen tặng...của Đảng để làm cho dạ dầy của người nghèo hết đói.
 Trong một thời gian khá dài, Cộng sản đã áp dụng phương pháp trật lấc là huy chương“Anh hùng Lao động“, lời khen“Anh hùng sản xuất“... Phương pháp này không hữu hiệu để đẩy sự tiến triển của Kinh tế bởi vì người Lao động thấy rằng mình cố gắng, nhưng kết quả vật chất lại phải nộp cho Nhà Nước giữ. Dạ dầy họ trống rỗng, không thể ăn huy chương hoặc lời khen mà no được. Phương pháp này không xong, Đảng buộc lòng phải kiểm soát gắt gao để thúc đẩy Nhân công làm việc. Nhân công thấy mình phải làm việc và bị kiểm soát như một đoàn tù nhân phải làm việc đền tội. Xin nhớ rằng khi làm việc như tù nhân, thì hiệu quả không thể cao được bởi lẽ dù Đảng có nhiều công an kiểm soát, thì khối người Lao động cũng có đủ cách để trốn làm việc, nhất là thấy kết quả làm việc nằm trong tay Nhà Nước.
 Cộng sản đã sai lầm trong việc thực hiện Thiên đàng trần thế và Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa bằng những phương pháp trên đây.
 Tệ hại hơn nữa là những phương pháp trên làm cho Kinh tế thụt lùi để rồi cuối cùng dạ dầy của Dân đói quá và Dân đứng lên lật đổ Đế quốc Cộng sản. Kinh tế thụt lùi vì sức Lao động không có những kích thích cá nhân làm việc.

 Không phải chỉ Thế giới Cộng sản độc quyền về Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Thế giới Tự do cũng có những ưu tư kiện toàn cuộc sống Tập thể, có Lý tưởng xã hội, nghĩa là giúp đỡ người nghèo về VẬT CHẤT. Lý tưởng kiện toàn cuộc sống chung là một, nhưng phương cách thực hiện khác nhau. Chúng tôi tóm tắt một số điểm về phương cách thực hiện như sau trong Thế giới Tự do:
@ Cho quyền tư hữu để kích thích sức cố gắng làm việc của Nhân công. Thực vậy, một Sampras của Hoa kỳ cố gắng đánh quần vợt để có những triệu đo la hơn là một người chơi quần vợt để đưa tiền cho Nhà Nước và chỉ được huy chương“Anh hùng quần vợt“. Yếu tố tư hữu để kích thích làm việc rất quan trọng.
@ Tăng lương cho Nhân công để cỗ thực tiễn hiệu lực làm ăn. Kêu gọi lòng hy sinh làm việc cho Lý tưởng không có hiệu lực bằng cho tiền thưởng, nghĩa là tăng lương. Việc tăng lương này không những mang kết quả thực tiễn là kích thích làm việc mà còn mang ý nghĩa xã hội là san sẻ kết quả Kinh tế cho Nhân công.
@ Đảng Cộng sản chủ trương nắm giữ hết tài sản để phân phối quân bình cho Dân. Đây là Lý tưởng Không tưởng (Utopique). Thế giới tư bản phân phối tài sản bằng cách lấy thuế nặng đối với người làm ra nhiều tiền để xử dụng những tiền ấy vào việc xây cất những công trình xã hội: Bệnh viện, Công viên, Trường học, Viện Mồ côi, cho quỹ xã hội...

 Phương pháp thực hiện giúp đỡ người nghèo của những nước rêu rao Xã Hội Chủ Nghĩa đã thất bại, trong khi ấy những nước tư bản không rêu rao Chủ Nghĩa Xã Hội, nhưng đã làm việc xã hội thực tiễn theo cách thế tóm tắt ở trên. Hãy để cho người nghèo thẩm định về hai cách thế thực hiện Lý tưởng xã hội.

 Trong thời kỳ người Việt tìm mọi cách, dù nguy hiểm nhất, để đi tìm Tự do, Đảng Cộng sản đã rêu rao với Thế giới rằng đó là những người đi tị nạn vì Kinh tế, có nghĩa là ở Việt Nam nghèo quá nên tìm đường kiếm ăn ở những nước khác. Cộng sản Việt Nam rêu rao như vậy để có ý nói rằng chế độ của họ cho Tự do. Nhưng chính điều rêu rao này lại là gậy ông đập lưng ông. Thực vậy, quyền kiếm ăn để cho dạ dầy khỏi đói cũng là quyền căn bản của con người. Đó là quyền Dạ Dầy tối thượng. Thể chế độc tài Xã Hội Chủ Nghĩa không lo cho người nghèo có đồ ăn đỡ đói, thì những người nghèo này có quyền đi tìm một thể chế để họ lo cho Dạ Dầy họ đỡ đói hơn. Đây là quyền chính đáng và căn bản để bảo tồn sự sống còn của thân xác. Như chúng tôi đã nói, Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa là lo cho người nghèo về VẬT CHẤT. Người nghèo không ăn huy chương để no bụng, thì họ có quyền tìm kế sinh sống dưới thể chế khác. Lờ rêu rao của Cộng sản có ý mạ lỵ những người tị nạn, nhưng chính lời rêu rao này là thú nhận sự thất bại của thể chế độc tài Xã Hội Chủ Nghĩa vậy.


Sự cố chấp của những tay sai giúp duy trì
Xã Hội Chủ Nghĩa hiện hành ở Việt Nam

 Chúng tôi viết loạt bài này để cho thấy những tay sai của Cộng sản đang giúp chế độ đứng lại ở Việt Nam. Trong bài này, chúng tôi chỉ hạn hẹp vào một số người mà chúng tôi giả thử rằng họ đã theo phò Đảng Cộng sản Việt Nam vì Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa. Đó là giả thử tốt cho những người này.
 Cho dù họ làm tay sai giúp duy trì chế độ vì Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa lúc ban đầu: từ hồng hồng đến hồng thẫm rồi đỏ luôn, nhưng điều quan trọng là sự cố chấp của đám này mà chúng tôi gọi là ngợm. Sự cố chấp của họ ở những điểm sau đây:

@ Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa của chế độ hiện hành ở Việt Nam chỉ là cái vỏ, cái chiêu bài để Đảng Cộng sản Việt Nam cố thủ giữ lấy quyền hành độc đoán. Cố thủ giữa lấy quyền hành để làm gì ? Việc cố thủ giữ quyền hành là để vơ vét tài sài quốc gia, cướp của người Dân. Đây không phải là điều tôi nói võ đoán để mạ lỵ chế độ. Chính Đảng Cộng sản đã phải công nhận tình trạng tham nhũng, lãng phí lan tràn từ Trung ương đến Địa phương. Những người coi mình như theo Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa đều biết rõ rệt điều này, nhưng vẫn làm tay sai đễ giữ lại chế độ độc tài, đó là sự cố chấp tội lỗi vậy.

@ Tôi đã viết rằng chính tôi sẵn sàng chấp nhận Lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng với điều kiện là Lý tưởng này phải tôn trọng Nhân phẩm của tôi, phải cho tôi hưởng những quyền Tự do căn bản của con người (Nhân quyền) và phải tôn trọng nguyên tắc Dân chủ trong cuộc sống chung. Những người làm tay sai biết rõ chế độ không tôn trọng Nhân phẩm, không cho hưởng Nhân quyền, không theo nguyên tắc Dân chủ, nhưng vẫn giúp Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì chế độ như vậy, đó là sự cố chấp tội lỗi đối với Dân.

@ Những người hồng hồng lúc ban đầu, rồi hồng thẫm và đỏ hẳn lại thuộc vào Tổ chức Tôn giáo. Không Tôn Giáo nào không khuyên Tín đồ hãy làm việc xã hội, không những giúp đỡ VẬT CHẤT, mà còn an ủi tinh thần nữa. Tôn giáo cổ võ Lý tưởng Xã Hội đích thực, nghĩa là Lý tưởng ấy phải đi từ cá nhân có Nhân phẩm, có Nhân quyền. Nhưng những người tôn giáo hồng hồng và đỏ hẳn này đã ủng hộ Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, một Pháp Lệnh kềm kẹp, nhằm khống chế Tôn Giáo để phục vụ cho Chính trị của Đảng CSVN. Đây không những là việc làm tay sai một cách cố chấp vì họ biết rõ chủ trương của Đảng Cộng sản, mà còn là việc phản bội lại chính Tôn Giáo mà họ thuộc về.

 Kết luận của chúng tôi là phải diệt bầy ngợm này vì họ cố chấp tội lỗi đối với Dân tộc và phản bội lại chính Tôn giáo đã cưu mang họ về Lý tưởng Bác ái, Xã hội.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
NHỮNG LÝ DO THẦM KÍN
ĐỂ TRỞ THÀNH NGỢM
                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm giáo gian quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 202/17.02.05 này viết về tài thứ ba: Những lý do thầm kín để trở thành ngợm.
 Chúng tôi lần lượt nói đến những điểm sau đây:
=> Nhắc lại chính nghĩa đấu tranh: phế bỏ chế độ độc tài 
=> Ý tưởng xã hội, một đề nghị kiện toàn những tương giao sống chung
=> Những lý do thầm kín để trở thành ngợm quốc doanh
=> Sự đáng khinh bỉ của bầy ngợm
=> Kết luận: Diệt bầy ngợm tay sai duy trì độc tài là việc làm đúng
Nhắc lại chính nghĩa đấu tranh: phế bỏ chế độ độc tài 

 Trong bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 200/03.02.05, chúng tôi đã cắt nghĩa rằng nếu nói Phong trào đấu tranh của chúng ta là chống Cộng hay chống Xã Hội Chủ Nghĩa, thì cũng không trúng. Mục đích và chính nghĩa đấu tranh của chúng ta là PHẾ BỎ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI hiện hành ở Việt Nam. Trong bài Phỏng Vấn mới đây của Hòa Thượng THÍCH QUẢNG ĐỘ do Đài Á Châu Tự do thực hiện, Hòa Thượng nói đến Tả, Hữu, Giữa sống chung trong một thể chế tương lai của Việt Nam. Đối với chúng tôi, việc phân biệt này không quan trọng. Có thể một thể chế gọi là Hữu mà độc tài, thì chúng tôi vẫn chống. Cũng vậy một thể chế Tả có thể không độc tài, thì chúng tôi vẫn chấp nhận. Điều quan trọng mà chúng tôi nhấn mạnh và nhắc lại ở đây là chúng tôi đấu tranh chống lại bất cứ một thể chế ĐỘC TÀI nào bởi vì dưới thể chế ấy, Nhân phẩm con người không được tôn trọng, Nhân quyền không được bảo đảm cho từng cá nhân và nguyên tắc Dân chủ trong Tổ chức Tập thể không được áp dụng.


Ý tưởng xã hội chủ nghĩa,
một đề nghị kiện toàn những tương giao sống chung

 Với bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 201/10.02.05, chúng tôi cắt nghĩa lành cho một số ngợm giáo gian quốc doanh là họ, vì những nguyên do ảnh hưởng nào đó, đã thành thực yêu mến ý tưởng Xã hội hiểu như việc quan tâm giúp đỡ những người nghèo trong xã hội về phương diện vật chất. Chúng tôi đã cắt nghĩa rằng ý tưởng Xã hội là một trong nhiều đề nghị khác để kiện toàn những tương giao giữa cá nhân sống trong một Tập thể. Chúng tôi không thể trách cứ những ai mang lý tưởng Xã hội. Tỉ dụ Đức Giám mục BÙI TUẦN, trong ngày Lễ giã từ để về hưu, đã nói đến việc giảm những cách biệt giữa giầu và nghèo như để ca tụng chế độ hiện hành. Ngài nói có trúng hay không, đó là chuyện khác. Những ý tưởng tái phân phối Thu hoạch Kinh tế rất được quan tâm giải quyết trong Thế giới Tư bản chứ không phải là độc quyền của Thế giới Xã Hội Chủ Nghĩa.
 Điều mà chúng tôi hoàn toàn công kích chế độ hiện hành ở Việt Nam không phải là ý tưởng Xã Hội mà chính là việc Đảng Cộng sản Việt Nam dành độc quyền (độc tài) cho mình trong việc xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa. Những người không theo chế độ của họ thì không có Tự do xây dựng ý tưởng Xã hội, không có quyền góp ý kiến cho ý tưởng Xã hội mà họ đặt để ra.
 Những giáo gian quốc doanh mang lý tưởng Xã hội, chúng tôi không trách cứ. Nhưng chúng tôi trách cứ nặng nề những người này ở chỗ họ giúp Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì chế độ ĐỘC TÀI hiện hành. Làm thế nào họ có thể nói là yêu lý tưởng Xã hội, trong khi đó họ ủng hộ ĐỘC TÀI để Nhân phẩm con người không được tôn trọng, để Nhân quyền không có được nơi mỗi cá nhân, để nguyên tắc Dân chủ không được áp dụng trong Xã Hội.
 Chính vì việc họ làm tay sai cho Đảng Cộng sản để kềm kẹp Tôn giáo của họ, để khống chế Tôn Giáo nhằm phục tùng chế độc ĐỘC TÀI mà chúng tôi trách cứ họ và gọi họ là bầy Ngợm Giáo gian quốc doanh nội phản. Họ là nội phản vì Đảng Cộng sản xử dụng họ hoặc để thành lập những Giáo Hội quốc doanh, hoặc len lỏi vào trong các Giáo Hội chân chính để chia rẽ những Lãnh đạo.

Những lý do thầm kín để trở thành ngợm quốc doanh

 Ở phần trên, chúng tôi đã giả thử rằng những thành phần giáo gian quốc doanh mang tinh thần yêu Ý tưởng Xã Hội. Đây là lý do mà họ thường tuyên bố ra để biện minh cho việc họ theo Đảng Cộng sản. Dù nêu lý do đó ra để biện minh, nhưng cái lỗi tầy đình của họ là làm tay sai duy trì chế độ ĐỘC TÀI, điều không thể tha thứ được.
 Ở phần này, chúng tôi muốn nêu ra một số lý do thầm kín mà họ không dám nói ra, khiến họ trở thành ngợm giáo gian quốc doanh. Chúng tôi xin nêu ra một số những lý do thầm kín sau đây:
=> Quyền lợi vật chất
 Dù là tu hành, là linh mục, là thượng tọa, là mục sư, là chức sắc tôn giáo... một số vị cũng bị quyến rũ bởi lợi lộc vật chất. Trước những quyền lợi vật chất mà Cộng sản dành cho, một số những vị ấy hoặc yên tiếng không dám nói trung thực với lương tâm mình trước những đè nén, bất công mà chế độ làm; một số còn hăng hái hơn là làm tay sai cho chế độ để duy trì những quyền lợi vật chất dành cho cá nhân mình. Tỉ dụ một số Mục sư trong Tổng Liên Hội Tin Lành Miền Nam, vì chọn làm Mục sư như một nghề sinh nhai, nhất nữa lại còn có gia đình, thì quyền lợi vật chất lại càng là điều quyến rũ hơn nữa đến nỗi sẵn sàng làm đầy tớ cho Cộng sản.
=> Tình cảm
 Một số linh mục, thượng tọa cũng không thoát được tình cảm, tình dục, nhất là khi lòng tôn giáo giảm xuống. Có những vị có vợ con lén lút. Cộng sản còn chủ trương đưa đàn bà con gái đến cho những vị này. Khi vào con đường này rồi, thì không thể cứng cát nói lên sự thật được và đành theo ủng hộ Cộng sản độc tài.
=> Danh vọng
 Một số nhà tu hành, linh mục, thượng tọa, mục sư, chức sắc tôn giáo cũng không thoát được đường ham danh vọng thế tục hoặc ngay chính trong Tôn giáo. Một số vị vì bị khiển trách nào đó trong Tôn giáo, nên theo Thế quyền để có danh và quyền lực nhằm chống lại quyền chính đáng Tôn giáo đã khiển trách những việc sai trái của mình. Họ sẵn sàng làm tay sai cho Đảng Cộng sản để Đảng dùng quyền mà cho họ danh vọng. Một số vị còn tỏ ra hãnh diện có quyền lực thế tục đứng đàng sau họ để hù dọa ngay cả đồng nghiệp tôn giáo với mình.


Sự đáng khinh bỉ của bầy ngợm

 Ngay cả trong trường hợp giả thử rằng một số vị ủng hộ chế độ vì lý tưởng Xã hội, thì họ cũng là những người đáng trách vì họ đã tiếp tay duy trì chế độ ĐỘC TÀI như chúng tôi đã đề cập đến ở phần trên.
 Nhưng nhiều vị đã trở thành ngợm giáo gian quốc doanh không phải là mang trong mình lý tưởng Xã hội, mà chỉ vì một trong những lý do thầm kín trên đây. Họ không dám nói ra những lý do thầm kín ấy, nhưng tìm cách đậy bằng cách nói rằng mình yêu lý tưởng Xã hội. Lý do yêu lý tưởng Xã hội chỉ là một lá chắn che đậy cho những lý do thầm kín không dám nói ra. Tỉ dụ mặc dù tu hành, nhưng ham sắc dục, có vợ con, ham tiền bạc, nên đành phải làm theo chỉ thị của Đảng Cộng sản. Chẳng lẽ nói ra lý do ham sắc dục này để cắt nghĩa cho việc ủng hộ Đảng Cộng sản, những vị này che đậy bằng cách rêu rao rằng họ yêu lý tưởng Xã Hội Chủ Nghĩa.
 Cái đáng bỉ ổi của những ngợm giáo gian này là ở chỗ giả hình che đậy đó. Chúng tôi khinh bỉ những ngợm giáo gian quốc doanh này. Chúng tôi rất ngại ngùng nói ra hai chữ khinh bỉ. Nhưng chúng tôi nói vì chính họ khinh bỉ họ rồi.
 Về phía Công Giáo, Chúa Giêsu tôn trọng và tha thứ cho mọi người, dù là kẻ tội lỗi. Nhưng đặc biệt đám người Pharisiêu thì Chúa khinh đám người này vì chúng giả hình. Chúa tha thứ cho người đàn bà ngoại tình, nhưng Chúa khinh khi đám người giả hình Pharisiêu: “Khốn cho các người, hỡi các Kinh sư và người Pharisiêu giả hình ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác !“ (Mt 23, 27-28). Đúng vậy, những ngợm giáo gian quốc doanh từ lý do thầm kín bên trong là tiền bạc, sắc dục, danh vọng, mà bên ngoài thì rêu rao là yêu lý tưởng Xã hội để tô vôi che đậy.
 Chúng tôi có lý do dùng câu định nghĩa sau đây để khinh bỉ bầy ngợm giả hình này:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.


Kết luận:
Diệt bầy ngợm tay sai duy trì độc tài là việc làm đúng

 Dù là ngợm giáo gian quốc doanh mà lý do ban đầu là yêu lý tưởng Xã hội, thì việc làm tay sai của bầy ngợm này để duy trì chế độ ĐỘC TÀI cũng đáng cho chúng ta khiển trách và diệt trừ chúng. Tội ác của những người này là: (1) Đói với người dân Việt Nam, bầy ngợm này giúp cho việc khinh chê Nhân phẩm, tước đoạt Nhân quyền, phế bỏ nguyên tắc Dân chủ; (2) Đối với Tôn giáo, bầy ngợm tiếp tay cho Đảng Cộng sản kềm kẹp, khống chế Tôn Giáo nhằm phục vụ cho Chính trị của Đảng.
 Đối với bầy ngợm giáo gian quốc doanh mà lý do thầm kính đích thực là tiền bạc, sắc dục, danh vọng, được chúng giả hình bọc bằng “lý tưởng Xã hội“, thì không những chúng ta khiển trách, diệt trừ chúng vì những tội ác làm cho Dân và cho Tôn giáo, mà chúng ta còn có quyền khinh bỉ chúng nữa. Chúng tôi luôn luôn kêu gọi rằng hãy diệt bầy ngợm giáo gian quốc doanh như giết rệp hôi thúi.

 Dù là loại ngợm nào, việc diệt chúng là việc làm đúng và chính đáng vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
PHÂN BIỆT NHỮNG LOẠI NGỢM TRONG BẦY
                                                                                                                               Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                                                                                                               MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm giáo gian quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 203/24.02.05 này viết về tài thứ ba: Phân biệt những loại ngợm trong bầy.
 Từ lâu đến nay, khi đề cập đến ngợm, chúng tôi thường ám chỉ chính yếu là ngợm Giáo gian quốc doanh mà Cộng sản xử dụng để khống chế các Tôn giáo. Nhưng ít thời gian gần đây, sau Nghị Quyết 36 dành cho Hải ngoại, với những áp lực Quốc tế nhất là Hoa-ky về Nhân quyền cho Việt Nam, với việc càng ngày càng lệ thuộc về Kinh tế của Nhà Nước Việt Nam vào Tây phương và Hoa kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể buộc lòng phải thay đổi tình hình thiên về hướng cho hình thức đối lập tượng trưng cho Dân chủ. Chúng tôi đã viết bài nói về chủ trương quốc doanh hóa Chính trị, chứ không phải chỉ quốc doanh hóa Tôn Giáo. Vì vậy trong chữ NGỢM, phải bao gồm thêm đám ngợm Chính trị gian quốc doanh nữa, chứ không chỉ nguyên ngợm Giáo gian quốc doanh.
 Chúng tôi đề cập đến những điểm sau đây:
=> Một số định nghĩa cho rõ việc phân biệt
=> Phân biệt bầy ngợm Giáo gian quốc doanh
=> Phân biệt bầy ngợm Chính trị gian quốc doanh.

Một số định nghĩa cho rõ việc phân biệt

 Trước hết, chúng tôi xin nhắc lại dứt khoát Mục đích việc đấu tranh của chúng ta để bầy ngợm gian quốc doanh khỏi ngụy biện tuyên truyền xuyên tạc. Mục đích đấu tranh của chúng ta gồm ba điểm rất rõ và căn bản sau đây:
1) Tôn trọng triệt để NHÂN PHẨM của mỗi người khi họ sinh ra là người
2) Bảo vệ NHÂN QUYỀN. Những quyền này được liệt kê rõ trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân quyền
3) Aùp dụng nguyên tắc DÂN CHỦ cho mỗi người Dân sống trong Tập thể.
 Một chế độ độc tài áp đặt lên Dân, không tôn trọng một trong những điểm trên đây, thì chúng ta đấu tranh chống lại. Chúng tôi xin nhấn mạnh là chế độ độc tài áp đặt lên Dân. Chúng tôi không nói đến quy luật nội bộ của một Tổ chức. Tỉ dụ Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quy luật hết sức độc tài trong nội bộ Đảng, chúng tôi kệ thây họ, không chống những quy luật độc tài nội bộ của Đảng họ. Nhưng nếu Đảng này đưa ra một chế độ độc tài để trị dân, thì chúng tôi chống chế độ ấy. Một số ngợm đã xuyên tạc nỗ lực đấu tranh của chúng ta bằng cách tuyên truyền rằng chúng ta quá khích ở thái cực để phủ nhận người khác. Đấy là xuyên tạc để biện minh cho việc bầy ngợm tiếp tay duy trì chế độ độc tài mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang áp đặt lên Dân.

 Nếu một người lộ nguyên hình, thuộc Đảng Cộng sản, chủ trương chế độ độc tài lên Dân, chúng tôi không gọi họ là ngợm, mà là kẻ thù của Dân. Họ đứng bên kia lằn ranh chiến tuyến được phân định rõ rệt bằng ba điểm vừa nói trên đây.

Chúng tôi gọi Ngợm ở đây bao gồm bầy người NỘI PHẢN.  Họ đứng bên này chiến tuyến, sống trong các Tổ chức Tôn Giáo và Chính trị của chính chúng ta, sống lẩn khuất bên cạnh chúng ta, cùng sinh hoạt với chúng ta, nhưng làm việc ủng hộ những người đứng bên kia chiến tuyến, thù địch lại chúng ta và Dân. Họ là nội phản vậy. Việc phân biệt của chúng tôi là phân biệt từng loại trong bầy ngợm nội phản này.

Phân biệt bầy ngợm Giáo gian quốc doanh

 Bầy ngợm Giáo gian quốc doanh được xếp theo những Nhiệm vụ của chúng mà Đảng Cộng sản đã chủ trương thiết lập trong những năm trường cho đến nay tại Quốc nội:

Nhiệm vụ Lãnh đạo một Tổ chức Giáo hội quốc doanh
 Cộng sản kiếm được một số Lãnh đạo Tôn giáo để ngang sương thành lập Giáo Hội quốc doanh với Giấy phép và phương tiện hoạt động trợ lực bởi Nhà Nước. Những Giáo hội quốc doanh này đã được thành lập cho Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài và Tin Lành. Tỉ dụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam để chống lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tổ chức Tổng Liên Hội Tin Lành Miền Nam để áp đảo lên những Hội Thánh Tin Lành thầm lặng hay tại gia.
 Cộng sản tuyên truyền rằng họ cho Tự do Tôn giáo, nhưng đó là cho những Tổ chức Tôn giáo đã bị quốc doanh hóa, là những công cụ của chế độ độc tài rồi.

Nhiệm vụ chia rẽ hàng ngũ Lãnh đạo tối cao các Giáo Hội chân chính
 Công tác này thấy rõ trong Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Cộng sản chưa thành lập được Giáo Hội Công giáo quốc doanh để chống lại Giáo Hội chân chính. Nhưng chúng  kiếm được một số Giám mục để gây chia rẽ trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cốt để Hội đồng Giám Mục không có được những quyết định đồng nhất và cứng rắn cho chân lý. Khi viết về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, chúng tôi đã nhận thấy rõ việc chia rẽ làm suy yếu Lực lượng Tôn giáo này. Nhìn nội dung thư LÊN TIẾNG của Hội đồng Giám mục Việt Nam về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, chúng tôi thấy ảnh hưởng của nhưng Giám Mục quốc doanh trong cuộc Họp của Hội Đồng Giám Mục năm 2004.

Nhiệm vụ nắm giữ hàng Lãnh đạo cấp các Cơ sở Tôn giáo cho Tín hữu
 Chúng tôi cũng lấy Giáo Hội Công Giáo ra làm tỉ dụ. Các Giám mục là những Lãnh đạo tối cao từ các Giáo phận lên đến Giáo Hội cho toàn quốc. Cộng sản đã tìm cách với áp lực trắng trợn của quyền lực để đặt bên cạnh Giám Mục hoặc Tổng Giám Mục những Linh mục có nhiệm vụ ảnh hưởng đến những Linh mục coi sóc các Cơ sở Tôn giáo, các Xứ đạo. Xin lấy tỉ dụ Linh mục Huỳnh Công Minh tại Tổng Giáo phận Sài gòn.

Nhiệm vụ nắm giữ Truyền thông
 Cộng sản lựa chọn những ngợm theo họ, cấp Giấy phép cho những ngợm quốc doanh này để nắm giữ truyền thông. Đã bao nhiêu năm trường rồi, tờ báo Công Giáo & Dân tộc là tờ báo phục vụ cho chính trị độc tài của Đảng áp đặt lên Tôn giáo.

Nhiệm vụ tổ chức những Đoàn thể Giáo dân phục vụ chế độ
 Đây là những ngợm Giáo gian quốc doanh, Linh mục, được giao nhiệm vụ tổ chức những Đoàn thể gồm các Tín hữu không phải là để làm việc về tôn giáo, nhưng là để làm việc ủng hộ chế độ độc tài dưới danh nghĩa Uûy Ban Công Giáo Đoàn Kết, thành viên ngay trong Mặt Trận Tổ Quốc do Đảng Cộng sản lập ra và điều khiển. Chúng ta thấy những ngợm như Nguyễn Tấn Khóa, Linh mục, Phan Khắc Từ, Linh mục...

 Bài này, chúng tôi chỉ nói đến Quốc nội mà chưa đề cập đến Hải ngoại mà chúng tôi sẽ phân tích trong bài sau kế tiếp.

Phân biệt bầy ngợm Chính trị gian quốc doanh

 Chủ trương quốc doanh hóa những thành phần Tôn giáo để khống chế Lực lượng các Tôn giáo đã có từ lâu. Chủ trương quốc doanh hóa những thành phần Chính trị để khống chế Lực lượng Chính trị chỉ mới đây và vì những biến chuyển như sau:

=> Thế giới Cộng sản sụp đổ. Kinh tế Việt Nam buộc lòng phải lệ thuộc vào Tây phương, nhất là Hoa kỳ. Các Tổ chức Quốc tế đặt ra điều kiện về Nhân quyền và Dân chủ liên hệ đến vấn đề trợ lực Kinh tế cho Việt Nam. Hoa kỳ đã xếp Việt Nam vào một trong những Nước đáng lưu tâm về Tôn Giáo. Đó là áp lực nhãn tiền cho chế độ độc tài ở Việt Nam. Với chủ trương cứng rắn của Tổng Thống BUSH về Tự Do, Nhân Quyền và Dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể không quan tâm đến chủ trương và tính dám làm của Tổng Thống BUSH.

=> Trong những năm gần đây, tại Quốc nội, Phong trào đòi hỏi Dân chủ cũng xuất hiện và lên cao dần. Tại Hải ngoại, Phong trào người Việt đấu tranh cho Tự do Tôn giáo, cho Nhân quyền và cho Dân chủ mỗi ngày mỗi mạnh. Những Phong trào đấu tranh này đòi hỏi phế bỏ Độc tài, cho Đối lập như biện pháp cụ thể.

=> Với hai áp lực trên, Đảng Cộng sản Việt Nam thấy rằng không thể giữ tình trạng chế độ độc tài cứng nhắc như cũ. Trong nội bộ của  Đảng Cộng sản Việt Nam, lại có những tranh chấp gay gắt. Phải có những thay đổi của chế độ.

 Đảng Cộng sản vẫn cố thủ làm thế nào để giữ lấy quyền hành quản trị Đất Nước. Nhưng trước tình hình biến chuyển với những khía cạnh trên đây, Đảng phải tìm cách nào để nếu trường hợp chế độ phải thay đổi, Đảng vẫn giữ quyền hành được cho mình.

 Chủ trương quốc doanh hóa Chính trị là giãi pháp tốt nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực vậy, họ đã có kinh nghiệm trong việc quốc doanh hóa những thành phần Tôn giáo để trước những áp lực đòi hỏi Tự do Tôn giáo, họ nguỵ tạo cho Tự do Tôn giáo, nhưng là cho những Giáo hội mà họ đã quốc doanh hóa rồi, nghĩa là cho Tự do cho những tay chân ủng hộ họ.

 Cộng sản chủ trương quốc doanh hóa những thành phần Chính trị, một đàng để chia rẽ làm yếu Lực lượng đấu tranh Chính trị, một đàng nếu vì áp lực về Dân chủ mạnh quá mà phải cho Đối lập, họ sẽ cho quyền đó cho những Nhóm, Đảng Chính trị đã bị quốc doanh hóa rồi. Trước mặt Quốc tế và Dân chúng, họ tuyên bố cho Dân chủ, cho Đối lập, nhưng trong thực tế là cho những Nhóm, Đảng Chính trị đã quy thuận và ủng hộ họ. Đối lập Chính trị trở thành bù nhìn, “mèo khen mèo dài đuôi“ mà thôi. Với đối lập chính trị như vậy, Cộng sản vẫn giữ trọn quyền hành độc đoán.

 Tôi đã viết một bài nhấn mạnh đến việc phải tiến đến THÀNH LẬP ĐẢNG CHÍNH TRỊ dựa trên hai Lực Lượng đáng tin cậy về Chính trị: Lực Lượng Tôn Giáo chân chính và Lực lượng Cựu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Lấy căn bản từ hai Lực Lượng này, Đảng Chính trị đối lập mới mong tránh được tình trạng bị quốc doanh hóa vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
NHỮNG NGỢM QUỐC DOANH Ở HẢI NGOẠI
                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
                                                                                                                               MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 204/03.03.05 này viết về tài thứ năm: Những ngợm quốc doanh ở Hải ngoại.
 Từ lâu đến nay, khi đề cập đến ngợm, chúng tôi thường ám chỉ chính yếu là ngợm Giáo gian quốc doanh mà Cộng sản xử dụng để khống chế các Tôn giáo. Nhưng ít thời gian gần đây, sau Nghị Quyết 36 dành cho Hải ngoại, với những áp lực Quốc tế nhất là Hoa-ky về Nhân quyền cho Việt Nam, với việc càng ngày càng lệ thuộc về Kinh tế của Nhà Nước Việt Nam vào Tây phương và Hoa kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể buộc lòng phải thay đổi tình hình thiên về hướng cho hình thức đối lập tượng trưng cho Dân chủ. Chúng tôi đã viết bài nói về chủ trương quốc doanh hóa Chính trị, chứ không phải chỉ quốc doanh hóa Tôn Giáo. Vì vậy trong chữ NGỢM, phải bao gồm thêm đám ngợm Chính trị gian quốc doanh nữa, chứ không chỉ nguyên ngợm Giáo gian quốc doanh.
 Chúng tôi nói những điểm sau đây:
=> Lý do trở thành ngợm
=> Cái ích kỷ của đám ngợm này
=> Không giám về xây dựng chế độ

Lý do trở thành ngợm

 Số ngợm ra mặt như Lm.Trương Bá Cần, Lm.Nguyễn Tấn Khóa, Lm. Phan Khắc Từ... không có nhiều ở nước ngoài. Trước năm 1975, chúng tôi thấy có một số Linh mục vì những lý do cá nhân như tình ái hoặc không muốn về Việt Nam sau khi học xong, nên tìm cách theo ý tưởng xã hội để không trở về và che đậy cho lý do chính cá nhân. Một số tìm liên lạc với những Hội Từ Thiện Aâu châu để xin tiền gọi là trợ giúp những nạn nhân chiến tranh và một phần bỏ túi riêng. Tôi biết những Linh mục này vì chính tôi đã lái xe chở Đức Giám Mục NGUYỄN VĂN BÌNH qua Đức và Pháp để Ngài khuyên giải “những chủ chăn lạc loài“ này. Có Linh mục đã đi xa hơn nữa là trở thành Mục sư để lấy vợ.
 Có lẽ chỉ có hai ngợm ra mặt hơn cả là Linh mục NGUYỄN ĐÌNH THI và Sư Oâng THÍCH NHẤT HẠNH tại Pháp. Những ngợm này thường nêu ý tưởng xã hội hoặc chống chiến tranh để làm lá chắn. Nhưng nếu nhìn kỹ vào trong chăn, thì thấy lý do tình ái và tiền bạc là chính. Từ năm 1967, tôi đã biết gia đình đã giúp Linh mục NGUYỄN ĐÌNH THI  để lập cơ sở Văn Hóa. Gia đình này đã bỏ Linh mục khi thấy Văn Hóa ấy chuyển sang mầu hồng và đỏ. Chính Giám Mục NGUYỄN SƠN LÂM kể cho tôi biết là Ngài đã giúp Linh mục Thi liên hệ với một Kỹ Nghệ gia người Đức như thế nào. Đó là lý do tiền bạc.

 Ngoài những ngợm lộ diện như vậy, một số ngợm sau 1975 không hiện nguyên hình. Chỉ lui lủi nửa nạc nửa mỡ. Số ngợm này phát xuất từ những Linh mục, Đại Đức, Thượng Tọa đi ra nước ngoài tỵ nạn. Khi đi tỵ nạn như vậy, thì rất khó lấy lý do ý tưởng xã hội, nhất là sau khi Đế quốc Cộng sản sụp đổ. Họ không ra mặt tích cực ủng hộ chế độ tại Việt Nam vì sợ đồng bào vặn cổ họ. Lý do mà họ nêu ra thường là “Tôn giáo không làm Chính trị“  để che đậy cho việc họ ủng hộ gián tiếp việc duy trì chế độ Cộng sản độc tài ở Việt Nam. Nhưng nếu nhìn kỹ vào trong chăn như ở trên, chúng ta thấy cũng là quyền lợi nhỏ nhoi cá nhân:

=> Tình cảm, tình dục: bên này con gái thiếu vải để che thân, nên làm tim những người này đập mạnh đến lỡ làng ngất ngư.
=> Tiền bạc: dưới chiêu bài tổ chức, làm ăn cho tỵ nạn, một số lãnh đạo dễ kiếm ăn và bỏ vào túi của riêng mình luôn. Khi có tiền riêng rồi, thì hết còn muốn chui lỗ kim nữa.
=> Chức quyền: có những Linh mục muốn chiều lòng Cộng sản vì nghĩ rằng nếu Đức Giáo Hoàng muốn kêu mình lên làm Giám Mục, thì cũng phải qua cầu Cộng sản định đoạt.
=> Về thăm Quê Hương: một số lãnh đạo Tôn giáo Việt Nam ở nước ngoài cũng muốn có dịp về thăm Quê Hương nên có thái độ cấm cản Giáo hữu đấu tranh cho Tự do Tôn Giáo ở Việt Nam, sợ Cộng sản lưu ý mà không cho Chiếu khán về thăm Quê Hương.

 Che đậy những lý do thâm sâu này, chỉ cần nói rằng:“Tôn giáo không làm Chính trị“ hoặc “Các Giám Mục ở nhà có đường lối riêng và khác“. Đường lối là gì thì không ai nói ra được.

Cái ích kỷ của đám ngợm này

 Cái ích kỷ của những ngợm này là vì những lý do thầm kín mà trở thành giả hình, rồi cản mũi kỳ đà tinh thần đấu tranh của người tỵ nạn chống lại chế độ độc tài ở Việt Nam. Những người này chỉ nghĩ đến quyền lợi nhỏ nhoi riêng tư của mình mà không nghĩ đến cả một khối đồng bào 85 triệu người phải chịu đau khổ dưới chế độ độc tài, chịu cảnh đói khổ của người dân.
 Những người này không ra mặt trực tiếp ủng hộ chế độ, nhưng thường tuyên bố những câu để cắt nghĩa việc cản mũi kỳ đà tinh thần đấu tranh:
=> “Chế độ đổi mới, cởi mở rồi, sống cũng được“
=> “Tôn giáo không làm chính trị“
=> “Đấu tranh cũng chẳng làm được gì“
=> “Phải theo Hàng Giám Mục ở Nhà, mà Hàng Giám Mục yên lặng“
 Đó là những câu nói gián tiếp ủng hộ việc duy trì chế độ độc tài hiện hành ở Việt Nam. Khi nói như vậy để cản ngăn việc đấu tranh và ủng hộ việc duy trì chế độ, những người đó quên rằng 85 triệu người Việt Nam đang chịu điêu đứng dưới chế độ này. Đó là những câu nói ích kỷ và trở thành tội lỗi khi chứng kiến tham nhũng tràn lan, những em gái vị thành niên phải bán thân cầu thực...

Không giám về xây dựng chế độ

 Nếu trực tiếp hay gián tiếp ủng hộ việc duy trì chế độ hiện hành ở Việt Nam, tại sao những người này không dám về ở luôn tại Quê Hương để sống với chế độ hoặc tích cực hơn là hợp tác xây dựng chế độ để giúp Dân.
 Trước năm 1975, có những Sinh viên trong Hội Việt kiều Yêu nước. Họ công kích chế độ Việt Nam Cộng Hòa và ca tụng chế độ Cộng sản. Liền sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, họ nhao nhao đi nộp đơn xin Tỵ nạn Cộng sản. Chúng tôi chỉ mặt chúng và nói:“Chế độ VNCH hết rồi. Bây giờ là chế độ Cộng sản. Tại sao tụi bay không hồ hởi cuốn gói về nhà mà xây dựng chế độ. Chúng tao sẵn sàng góp tiền mua vé máy bay cho chúng mày về. Nhưng nếu còn trở lại đây, tụi tao đập chết !“
 Nhóm Nguyễn Đình Thi và Thành phần Thứ Ba tưởng là Cộng sản trọng dụng, đã trở về. Sau đó nhóm này lại phải túa đi vượt biên tỵ nạn. Lm.Nguyễn Đình Thi trở về nửa đường, phải vội trở lại Pháp để xin tỵ nạn.
 Nói đến ông KỲ CỤC. Nếu khen chế độ hiện hành, sao không từ bỏ đất Mỹ để về sống và xây dựng chế độ.

 Đám người này chỉ ích kỷ, nói bẻo mép để mong chút lợi, ủng hộ chế độ để Dân mình cực khổ, mà chính họ lại muốn sống phây phây bên này, mặc ai chết thì chết.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
NHỮNG VAI TRÒ CỦA ĐÁM NGỢM
MÀ ĐẢNG CSVN SAI KHIẾN
                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những giáo dân liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 205/03.03.05 này viết về tài thứ sáu: Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến.
 Từ lâu đến nay, khi đề cập đến ngợm, chúng tôi thường ám chỉ chính yếu là ngợm Giáo gian quốc doanh mà Cộng sản xử dụng để khống chế các Tôn giáo. Nhưng ít thời gian gần đây, sau Nghị Quyết 36 dành cho Hải ngoại, với những áp lực Quốc tế nhất là Hoa-ky về Nhân quyền cho Việt Nam, với việc càng ngày càng lệ thuộc về Kinh tế của Nhà Nước Việt Nam vào Tây phương và Hoa kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể buộc lòng phải thay đổi tình hình thiên về hướng cho hình thức đối lập tượng trưng cho Dân chủ. Chúng tôi đã viết bài nói về chủ trương quốc doanh hóa Chính trị, chứ không phải chỉ quốc doanh hóa Tôn Giáo. Vì vậy trong chữ NGỢM, phải bao gồm thêm đám ngợm Chính trị gian quốc doanh nữa, chứ không chỉ nguyên ngợm Giáo gian quốc doanh.
 Chúng tôi nói những điểm sau đây:
=> Điêu ngoa tuyên truyền che dấu sự thực
=> Che đậy đàn áp Tôn giáo
=> Che đậy độc tài Chính trị
                                                                                                                               Điêu ngoa tuyên truyền che dấu sự thực
                                                                                                                                Nói về điêu ngoa tuyên truyền che dấu sự thực, thì người Dân Miền Nam thuộc lòng câu nói của Cố Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU: “Hãy xem những gì Cộng sản làm, chứ đừng nghe những gì Cộng sản nói“. Tôi muốn kể thêm tỉ dụ để cho thấy người Dân và Trí thức Miền Bắc phải công nhận những nói láo tuyên truyền của Cộng sản.
 Khi bức tường Bá Linh sụp đổ, tôi qua Ba Lan rồi sang Nga. Tiến sĩ CHỬ VĂN ĐÔNG là Giáo sư Toán tại Ba Lan đã cùng đi với tôi sang Mạc Tư Khoa. Tiến sĩ đã dẫn tôi thăm hai nơi sinh hoạt nhộn nhịp nhất của cựu Sinh viên Bắc Việt tại Mạc Tư Khoa, đó là Dom 5 Cũ và Dom 5 Mới. Các Oâng PHAN VĂN KHẢI và NÔNG ĐỨC MẠNH phải biết hai nơi này. Dom 5 Cũ là Hàn Lâm Viện Khoa học, nơi cư trú của những Nhà Khoa học như SAKHAROV. Bây giờ những người tuyệt đỉnh của Trí Tuệ loài người Nga nghèo quá, đã cho những cựu Sinh viên Việt Nam thuê Phòng của mình. Sinh viên Việt Nam đục tường, biến những Phòng ấy thành nơi thương mại rẻ tiền: Tiệm phở, Tiệm bán băng nhạc gửi từ Cali qua, Tiệm chạp phô...Tôi rất lạ: những cựu Sinh viên này bán chạy nhất là những băng nhạc của Linda Trang Đài hoặc phim hình của cô New Ways này. Tôi đã ăn phở ở Hàn Lâm Viện Khoa Học và quay phim những chai nước mắm. Trên những kệ sách, không còn những cuốn sách mà chế độ ở Việt Nam vẫn còn bắt sinh viên Hà Nội nghiền ngẫm nữa, nhưng toàn là những chai nước mắm Thái Lan, những keo mắm tôm, nhưng lọ tam xại, tầu hủ mặn...Tiến sĩ CHỬ VĂN ĐÔNG nói rằng chúng không còn hơi sức nghĩ đến đầu óc nữa, mà phải nghĩ đến dạ dầy. Tiến sĩ lại dẫn tôi qua thăm Dom 5 Mới. Tại đây, tôi đã được ăn thịt chó lần đầu sau khi rời Việt Nam. Đây là quán thịt chó của Cô HƯƠNG. Cô sang Mạc Tư Khoa để bảo vệ (défendre) Luận án Tiến sĩ về TUYÊN TRUYỀN. Cô nói rằng mấy Thầy Nga dậy về Tuyên Truyền bây giờ chỉ nghĩ đến dạ dầy rỗng, thì làm sao tôi học các Oâng ấy về Khoa Tuyên Truyền mà Đảng ở Hà Nội cứ bắt tôi phải học để về đánh bóng chủ nghĩa. Tôi không bảo vệ Tiến sĩ nữa mà mở quán thịt chó mới đúng. Tôi còn quay phim nửa con chó Tây Berger KGB đây. Nếu Oâng PHAN VĂN KHẢI và NÔNG ĐỨC MẠNH không tin, thì tôi làm bản sao gửi cho mà coi. Giáo sư Tiến sĩ CHỬ VĂN ĐÔNG chửi tục:“Hồi tôi còn là Học sinh, chúng nói rằng Dân Miền Nam bị Mỹ bóc lột chết đói, nên mỗi buổi sáng tôi phải dành một nắm gạo đưa cho chúng để cứu đói đồng bào Miền Nam. Tôi cũng đói bỏ mẹ đi mà vẫn phải dành gạo nhịn ăn. Tiên sư quân tuyên truyền, che đậy, nói phét !
 Cộng sản che sự thực, nói láo. Nếu không bịp bợm che dấu sự thực, thì làm thế nào chúng giữ quyền lâu như vậy được. Bây giờ Cộng sản nói, thì khỏi cần suy nghĩ cũng biết chúng nói láo rồi. KHÔNG AI TIN CHÚNG NỮA, nhất là người Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Chúng phải dùng những tay sai nói láo thay cho chúng. Đó là thợ khóc mướn đám ma ở Miền Bắc. Thay vì mướn kèn đám ma, thì mướn người khóc cho xum tụ, thảm thiết:“Ố Trời cao Đất dầy ơi ! Chế độ này sao mà đẹp thế ! Có Tự do Tôn giáo ! Có Dân chủ tập trung !“. Đó là những bầy NGỢM, đám quốc doanh. Bầy quốc doanh này, từ Tôn Giáo đến Chính trị đang được xử dụng chính yếu vào vai trò nói láo và làm lá chắn đỡ đạn cho Cộng sản, nhất là trước mặt Nước ngoài mang tính cả tin.
 
Che đậy đàn áp Tôn giáo
                                                                                                                               Nếu không phải vì tình trạng nghèo đói, lệ thuộc vào Kinh tế Tây phương, nhất là Hoa kỳ, thì mặt chúng trơ trơ ra, không biết ngại sợ. Nhưng hiện nay chúng bị lệ thuộc về Kinh tế Tây phương và Hoa kỳ. Vì việc lệ thuộc này, mà chúng đang sợ hãi những biện pháp của Tây Phương và Hoa kỳ về hai vấn đề chính yếu: Tự do Tôn Giáo và Độc tài Chính trị. Tây phương và Hoa kỳ đòi phải cho Tự do Tôn Giáo và có Dân chủ.
 Đảng Cộng sản đã tạo được bầy ngợm giáo gian quốc doanh, cho thành lập những Giáo hội quốc doanh, dùng áp lực để gài những ngợm này vào trong các Giáo Hội chân chính,  chia rẽ các Lãnh đạo Tôn Giáo, tổ chức những Hội đoàn Tín hữu.
 Trước áp lực của Tây phương, Hoa kỳ và Quốc tế, chế độ phải nới rộng về Tự do Tôn giáo, nhưng chúng chỉ cho những Giáo Hội đã bị quốc doanh hóa, cho những thành phần ngợm giáo gian quốc doanh. Chúng giúp những thành phần giáo gian quốc doanh này phương tiện để sơn phết lại Nhà Thờ, Đình Chùa để chúng tuyên truyền với nước ngoài rằng chúng nâng đỡ Tôn giáo, cho Tự do Tôn Giáo. Nhiều lần tôi viết thẳng rằng đám ngợm giáo gian quốc doanh này đã bán Linh hồn cho Ma Quỷ để lấy tiền sơn phết Nhà Thờ, Đình Chùa cho Chúa và Phật đến ngự.
 Vai trò chính của bầy ngợm giáo gian quốc doanh này là kêu càng to càng hay như MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI về Tự do Tôn Giáo.

Che đậy độc tài Chính trị
                                                                                                                              Ngày nay, trước cao trào đấu tranh của người Việt từ Quốc nội đến Hải ngoại chống lại chế độc tài, đòi hỏi Dân chủ và nhất là trước áp lực mạnh của Hoa kỳ về Dân chủ hóa chế độ, Đảng Cộng sản buộc lòng phải nhượng bộ, nhưng chúng sẽ dùng thủ đoạn như chúng đã dùng cho áp lực về Tự do Tôn giáo. Chúng tìm cách quốc doanh hóa một số những Đảng phái Chính trị quốc gia. Việc quốc doanh hóa Chính trị này còn dễ làm hơn là việc quốc doanh hóa Tôn giáo. Thực vậy, một số thành phần đấu tranh Chính trị dễ trở thành xôi thịt, cơ hội chủ nghĩa về quyền hành và lợi lộc. Chỉ cần Cộng sản nhử cho chức tước này, lợi lộc kia, một số thành phần Chính trị không những bán Linh hồn mình cho ma quỷ, mà còn bán cả thân xác đồng đội, bạn hữu. Lấy mỡ mà nhử Mèo !
 Chúng tôi quan sát thấy một số triệu chứng đang xẩy ra. Nghe mòi Cộng sản buộc phải cho đa nguyên, cho đối lập, một số Đãng phái bắt đầu xuất lộ diện để tự giới thiệu mình; một số đã lựa chiều biện luận cho giải pháp Chính trị HÒA GIẢI HOÀ HỢP, dùng cả Thuyết Thái Cực, Sấm Trạng Trình ra để chiêm tinh trong thời đại hỏa tiễn vệ tinh này; một số đã vẽ luôn lên hình cho việc đứng chung của Cờ VÀNG BA SỌC ĐỎ cửa Tự do và Cờ ĐỎ SAO VÀNG của độc tài khát máu.  Đây là kiểu tự thú trước là mình có thể làm tay sai quốc doanh cho Chính trị độc tài Cộng sản được.
 Vai trò chính của ngợm chính trị gian này cũng là MÈO KHEN MÈO DÀI ĐUÔI cho Chính trị độc tài Cộng sản. Chỉ cần dùng miếng mỡ lợn.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
NHỮNG THÀNH PHẦN LIÊN HỆ VỚI ĐÁM NGỢM
TRONG CŨNG NHƯ NGOÀI NƯỚC

                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những thành phần liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 206/17.03.05 này viết về tài thứ bẩy: Những thành phần liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước.

 Từ lâu đến nay, khi đề cập đến ngợm, chúng tôi thường ám chỉ chính yếu là ngợm Giáo gian quốc doanh mà Cộng sản xử dụng để khống chế các Tôn giáo. Nhưng ít thời gian gần đây, sau Nghị Quyết 36 dành cho Hải ngoại, với những áp lực Quốc tế nhất là Hoa-ky về Nhân quyền cho Việt Nam, với việc càng ngày càng lệ thuộc về Kinh tế của Nhà Nước Việt Nam vào Tây phương và Hoa kỳ, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể buộc lòng phải thay đổi tình hình thiên về hướng cho hình thức đối lập tượng trưng cho Dân chủ. Chúng tôi đã viết bài nói về chủ trương quốc doanh hóa Chính trị, chứ không phải chỉ quốc doanh hóa Tôn Giáo. Vì vậy trong chữ NGỢM, phải bao gồm thêm đám ngợm Chính trị gian quốc doanh nữa, chứ không chỉ nguyên ngợm Giáo gian quốc doanh.

 Khi nói về những thành phần liên hệ với bầy NGỢM trên đây, tôn giáo hoặc chính trị, chúng tôi không dám bảo rằng họ đã trở thành ngợm. Có thể họ đã từng là nạn nhân của Cộng sản, mang trong lòng mối hận Cộng sản, nhưng vì những quyền lợi mà họ liên hệ với bầy NGỢM để nhờ vả. Họ yên tiếng, nhưng việc yên tiếng hoặc lửng lơ con cá vàng này cũng là thái độ nhúng tay tội phạm (Conspiration criminelle).

 Chúng tôi nói những điểm sau đây:
=> Những thành phần tại Quốc nội liên hệ với bầy ngợm giáo gian quốc doanh
=> Những thành phần tại Hải ngoại liên hệ với bầy ngợm giáo gian quốc doanh
=> Tương lai liên hệ với bầy ngợm chính trị gian quốc doanh
=> Kết luận: Thái độ nhúng tay tội phạm (Conspiration criminelle)
                                                                                                                           Những thành tại Quốc nội lên hệ
với bầy ngợm giáo gian quốc doanh

 Năm 2001, tái nhập đấu tranh bằng viết trên Diễn Đàn Internet, tôi có dịp làm quen với Tiến sĩ BỬU SAO, Orlando. Tiến sĩ đã cùng Giáo sư TRẦN DUY NHIÊN, hai người bạn cũ cách xa nhau đã 40 năm, trao đổi những quan điểm và quyết định cho xuất bản cuốn sách với nhan đề HAI CON NHỆN TRÊN MẠNG LƯỚI. Tôi được hân hạnh Tiến sĩ BỬU SAO cho đọc bản thảo để cho nhận xét và viết ít Lời Tựa. Tôi lưu ý đến câu sau đây của Giáo sư TRẦN DUY NHIÊN: “Nhiên cũng thuộc thành phần của tổ chức Công Giáo & Dân Tộc, anh xin hỏi, khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề tự do tôn giáo tự do tư tưởng, nếu Nhiên không theo đúng đường lối của Uûy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo, Nhiên có bị khai trừ không ?“ (Hai Con Nhện Trên Mạng Lưới, Orlando 2001, trang 25).
 Trong một đoạn khác, Giáo sư NHIÊN lấy tỉ dụ câu hỏi của một học sinh:“Trước đây Thầy dậy chúng em làm những công dân cộng hòa, và trung thành với chính phủ Miền Nam, bây giờ Thầy dậy các em trở nên con người xã hội chủ nghĩa, như thế trước đây Thầy dậy sai hay  bây giờ Thầy dậy sai ?“ (Hai Con Nhện Trên Mạng Lưới, Orlando 2001, trang 153).
Giáo sư NHIÊN trả lời:“Trước kia, các em học sinh sống một môi trường khác, như môi trường không khí. Bây giờ, các em học sinh sống một môi trường khác, như môi trường nước. Thầy dậy các em học sinh trước kia thở bằng phổi, Thầy dậy các em học sinh ngày nay thở bằng mang...“ (Hai Con Nhện Trên Mạng Lưới, Orlando 2001, trang 154)
 Tôi đã viết nhận xét:“Con người sống với không khí, thở bằng phổi, bản tính đó không thể thay đổi được. Theo Giáo sư NHIÊN, thì chế độ Cộng sản, bằng chuyên chính độc tài, dùng bạo lực bắt con người trở thành con cá sống ở dưới nước, phải thở bằng mang“ (Hai Con Nhện Trên Mạng Lưới, Orlando 2001, trang 154). Chế độ độc tài Cộng sản đã bắt con người sống không còn bản tính con người nữa.
 Tổ chức Công Giáo & Dân Tộc, Uûy Ban Đoàn Kết Tôn Giáo là những tổ chức quốc doanh điều hành bởi những ngợm như Lm TRƯƠNG BÁ CẦN, Lm PHAN KHẮC TỪ, Lm NGUYỄN TẤN KHÓA.... Giáo sư TRẦN DUY NHIÊN tượng trưng cho một số khá đông thành phần trí thức tại Quốc nội. Những thành phần này liên hệ với bầy ngợm giáo gian quốc doanh vì những lý do sau đây:
=> Thực tình theo đám ngợm này trong việc ủng hộ chế độ hiện hành;
=> Miễn cưỡng tự uốn mình theo bầy ngợm vì công ăn việc làm
=> Theo chiều bầy ngợm để nhờ cậy sự can thiệp của ngợm đối với quyền lực Cộng sản, như được dễ dàng có giấy xuất ngoại chẳng hạn.
 Chúng tôi ca ngợi sự can đảm lên tiếng như Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT, và chúng tôi không dám phê bình Giáo sư NGUYỄN DUY NHIÊN, nhưng chúng tôi phản đối những kẻ thực tình hùa theo bầy ngợm để ủng hộ chế độ độc tài.


Những thành phần tại Hải ngoại liên hệ
với bầy ngợm giáo gian quốc doanh

 Bài này chỉ nói đến những thành phần có liên hệ với bầy ngợm vì một số lý do. Chúng tôi dành bài tiếp theo để nói về những thành phần tỵ nạn trực tiếp ủng hộ chế độ Cộng sản, chứ không qua bầy ngợm quốc doanh.

 Chúng tôi có dịp quan sát một số thành phần trí thức, không phải đi theo dạng HO, mà chễm chệ ngồi máy bay để ra nước ngoài xin tỵ nạn. Chúng tôi phân biệt những thành phần tỵ nạn bằng máy bay yên lành với đại đa số đồng bào vượt biên nguy hiểm để đi tìm tự do. Năm 2003, Giáo sư NGUYỄN VĂN TRUNG đến Geneva và tôi có gặp Giáo sư. Giáo sư NGUYỄN VĂN TRUNG là Thầy dậy cũ của tôi ở Đại Học Văn Khoa Sài-gòn. Giáo sư không cực khổ vượt biên tỵ nạn như đại đa số đồng bào. Giáo sư sang Gia Nã Đại tỵ nạn bằng máy bay.
 Tại Aâu-châu tôi cũng quen một số thành phần trí thức Miền Nam cũng được đi tỵ nạn yên lành bằng máy bay.
 Những thành phần trí thức tỵ nạn bằng máy bay này phải được hưởng đặc ân nào đó đối với chế độ. Tôi biết rằng Cộng sản không cho đặc ân nếu họ không nhận được gì bù lại.
 Trước những đàn áp tỏ tường của Cộng sản đối với Tôn giáo, cần phải có lập trường dứt khoát chống lại, thì tôi thấy một số thành phần trí thức tỵ nạn bằng máy bay tìm cách tránh né như sợ sệt điều gì đó, đôi khi còn viết chống đỡ cho Cộng sản về những việc đàn áp Tôn giáo tỏ tường. Đồng thời tôi cũng biết rằng một số ngợm giáo gian, khi xuất ngoại, thường liên lạc với những thành phần trí thức tỵ nạn bằng máy bay.

 Những quan sát trên cho tôi nghĩ đến một số điểm sau đây:
=> Những thành phần này có lẽ trước đây đã tích cực yểm trợ Cộng sản để rồi được Cộng sản cho đặc ân đi tỵ nạn bằng máy bay.
=> Những thành phần này trước đây thuộc những Tổ chức giáo gian quốc doanh, nay được bầy ngợm can thiệp với Cộng sản để được đi tỵ nạn bằng máy bay.
=> Tỵ nạn tại nước ngoài, nhưng những thành phần này tiếp tục hoạt động yểm trợ bầy ngợm giáo gian quốc doanh.
=> Nếu không tích cực hoạt động yểm trợ, họ giữ thái độ lửng lơ con cá vàng, không muốn làm mích lòng bầy ngợm vì còn muốn đi máy bay về thăm Quê Hương nữa.


Tương lai liên hệ
với bầy ngợm chính trị gian quốc doanh

 Trong bài này, chúng tôi chưa đề cập đến những thành phần tỵ nạn nước ngoài trực tiếp ủng hộ độc tài Cộng sản vì những mẩu bánh thừa Cộng sản thẩy ra. Bài này chỉ nói về những người gían tiếp yểm trợ độc tài Cộng sản qua bầy ngợm chính trị gian quốc doanh.
 Bầy ngợm giáo gian quốc doanh đã có từ lâu, nhưng bầy ngợm chính trị gian quốc doanh là vấn đề mới và đang thành hình. Có những triệu chứng khá chắc chắn cho thấy rằng tình hình Việt Nam phải thay đổi theo chiều hướng nới rộng Dân chủ, cho đối lập chính trị. Cũng như đối với Tôn Giáo, Đảng Cộng sản tìm cách quốc doanh hóa một số thành phần Chính trị để làm đối lập cuội. Có những thành phần chính trị ở nước ngoài muốn chiều Cộng sản để cho thấy rằng mình sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngợm chính trị gian quốc  doanh để làm bổn phận mèo khen mèo dài đuôi.
 Khi bầy ngợm chính trị gian quốc doanh được Đảng Cộng sản lựa chọn và chính thức làm vai trò mèo khen mèo dài đuôi rồi, chúng ta sẽ thấy cảnh ruồi bu chung quanh bầy ngợm này để mong chờ những can thiệp dành đặc ân.


Kết luận:
Thái độ nhúng tay tội phạm

 Đối với trường hợp của Giáo sư TRẦN DUY NHIÊN,  chúng ta không thể nói rằng thái độ của Giáo sư là nhúng tay tội phạm được bởi vì Giáo sự bị bó buộc, phải trở thành cá trước bạo lực để thở bằng mang.
 Nhưng đối với những ai tự động thay đổi bảnh tính người thành cá để chấp nhận thở bằng mang, thì đây là thái độ tự ý nhúng tay tội phạm bởi lẽ vì thái độ này mà độc tài Cộng sản vẫn còn đó để không tôn trọng Nhân phẩm, phế bỏ Nhân quyền và không cho Dân chủ.
 Cũng vậy những người Việt đã thoát cảnh cá, được đi máy bay ra nước ngoài làm người, được thở bằng phổi, mà vẫn tiếp tục liên hệ với bầy ngợm để bắt Dân chúng quốc nội tiếp tục làm cá, thì đó là việc nhúng tay tội phạm (Conspiration criminelle) vậy.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

 


DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN:
NHỮNG KẺ THEO ĐÓM ĂN TÀN,
NHẶT MẨU BÁNH THỪA CỦA CỘNG SẢN
                                                                                                                              Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

MỞ ĐẦU: TAY SAI GIÚP ĐẢNG CSVN DUY TRÌ ĐỘC TÀI
 Từ tháng 7.2004 đến nay, chúng tôi đã viết rất nhiều về Pháp Lệnh Tín Ngưỡng, Tôn Giáo. Theo rõi Pháp Lệnh từ giai đoạn hình thành, rồi tuyên bố, phổ biến và cách thức trá hình che đậy cho Pháp Lệnh, chúng tôi thấy vai trò chủ yếu của đám ngợm giáo quốc doanh làm công cụ cho Đảng Cộng sản thực hiện chủ trương cố thủ lấy quyền hành độc đoán cho Đảng. Tôn Giáo là thành trì cuối cùng của người Dân Việt Nam khả dĩ nói lên được nguyện vọng chân chính của Dân. Vì lệ thuộc Kinh tế vào nước ngoài, nhất là Tây phương và Hoa kỳ, Cộng sản không dám trực diện đối chọi với Tôn Giáo vì ngại sợ phản ứng nước ngoài, nên chúng càng khai thác triệt để thủ đoạn “ném đá giấu tay“, tận dụng đám ngợm giáo gian quốc doanh để đỡ đạn cho chúng và để thực hiện chủ trương quyền hành độc đoán của mình.
 Kết luận của những phân tích ấy của chúng tôi là lời kêu gọi: Giáo dân phải Hiệp lực với những Lãnh đạo chân chính để diệt đám ngợm giáo gian quốc doanh như giết đám rệp hôi thúi, như giết những con ghẻ tầu gây mụn nhọt ngứa xót. 
Bắt đầu từ VietTUDAN số 199, chúng tôi viết một loạt bài về Chủ đề DIỆT BẦY NGỢM NỘI PHẢN gồm Đám Ngợm Giáo Gian Quốc Doanh và những Kẻ Theo Đóm Aên Tàn đang giúp Đảng Cộng Sản Việt Nam duy trì Chế Độc Độc Tài trên Quê Hương chúng ta. Có những ngợm giáo gian quốc doanh đã ra mặt để cùng làm việc cho Cộng sản; có những ngợm còn lẩn khuất để cản mũi kỳ đà, án binh bất động, chống ngầm những Phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ ở Việt Nam; có những kẻ theo đóm ăn tàn, vì chút mẩu bánh thừa rơi rụng mà Cộng sản vứt ra cho, đã hỗ trợ cho sự tồn tại của chế độ.
 Phải chặt hết đám tay chân bồi bếp này của Đảng Cộng sản để Đảng trần trụi, lòi ra tất cả những ác độc để mọi người thấy rõ ràng mà ghê tởm.
 Chúng tôi lần lượt viết những đề tài sau đây liên quan đến Chủ đề đặt ra:
1) Chính nghĩa: chống độc tài để cứu nước
2) Con đường thực hiện lý tưởng xã hội
3) Những lý do thầm kín để trở thành ngợm
4) Phân biệt những loại ngợm trong bầy
5) Những ngợm quốc doanh ở Hải ngoại
6) Những vai trò của đám ngợm mà Đảng Cộng sản sai khiến
7) Những thành phần liên hệ với đám ngợm trong cũng như ngoài nước
8) Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Xin được phép nhắc lại câu định nghĩa về NGỢM:“Người không phải là người để người ta kính; Vật không phải là vật để người ta ăn thịt. Đó là NGỢM“.

 Bài QUAN ĐIỂM của VietTUDAN số 207/24.03.05 này viết về tài thứ tám, bài chót: Những kẻ theo đóm ăn tàn, nhặt mẩu bánh thừa của Cộng sản
 Những kẻ theo đóm ăn tàn này thuộc về phương diện Kinh tế, Chính trị hơn là phương diện Tôn giáo.
 Chúng tôi nói những điểm sau đây:
=> Số người Việt gốc Hoa
=> Từ thất nghiệp đến môi giới làm ăn
=> Ham danh hão
=> Họ nhúng tay tội phạm (Conspiration criminelle)

Số người Việt gốc Hoa

 Một số những Vị đã sống thời Cộng Hòa, chắc còn nhớ vụ Chim Cút phát xuất từ Chợ Lớn, làm cho nhiều gia đình Việt Nam đau đớn. Tại bên này, sau năm 1975, tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến việc đi tỵ nạn chính thức và không chính thức. Người Việt gốc Hoa làm ăn có tiền ở Việt Nam, đến khi đi tỵ nạn họ cũng có tiền để đi chính thức, trong khi ấy những người mang dòng máu ròng Việt Nam lại đi chui chết bờ chết bụi hoặc làm mồi cho cá biển.
 Đến thăm các trại Tiếp cư ở Thụy sĩ, tôi thấy rằng 40% số người Việt tỵ nạn là gốc Hoa. Nhưng họ mang giấy tờ Việt Nam, nên được tiếp đón hậu đãi nhân danh nước Việt Nam trải cuộc chiến đau thương do Cộng sản gây nên.

 Tôi xin kể ra đây một vài tỉ dụ cụ thể làm đau lòng người Việt có dòng máu ròng.
 Đài Truyền Hình Thụy sĩ phỏng vấn ít người Việt tỵ nạn năm 1979 để xem cảm tưởng như thế nào về Thụy sĩ tiếp cư và về Quê Hương Việt Nam. Đài Truyền Hình không phân biệt người Việt ròng và người Việt gốc Hoa. Một người Việt trên Truyền Hình trả lời bằng tiếng Việt với giọng Chợ Lớn:“Tôi sang ở Thụy sĩ này sướng lắm, sướng lắm. Tôi không còn nghĩ gì đến Việt Nam nữa !“ Câu nói giọng Chợ Lớn như vậy làm tôi đau lòng. Số người Việt gốc Hoa này không còn nghĩ gì đến Việt Nam nữa vì Việt Nam đâu có phải là Quê Hương Đất Tổ của họ. Người Việt Nam ròng có chết đau đớn dưới ách Cộng sản, thì không có gì làm họ đau lòng.
 Những năm đầu mới qua Thụy sĩ, những người Việt gốc Hoa còn tới Tổ chức TẾT chung với người Việt ròng. Nhưng mấy năm sau, họ tổ chức ăn Tết riêng giữa họ tại Zurich, không đến lễ Tết do Việt Nam tổ chức nữa.

 Gần đây, tôi lại quan sát thấy họ đi dự những Lễ do Sứ quán Việt Nam Cộng sản tổ chức. Trong dịp Hội Chợ Geneva, Sứ quán dành cả một khu lớn để tổ chức những gian hàng, có Ca sĩ Việt Nam như THU HIỀN từ Hà nội qua trình diễn Văn Nghệ dân tộc. Tôi đến Khu đó buổi tối để xem. Thấy có 3, 4 người Việt đang đứng uống bia, tôi đến cùng uống. Nhìn lên Sân khấu, một lá cờ đỏ sao vàng lớn tướng, tôi phê bình:“Ca sĩ sang đây để giới thiệu Văn hóa Dân tộc hay là quảng cáo cho Đảng Cộng sản mà treo lá cờ đỏ sao vàng lớn tướng như vậy !“. Một người trong nhóm phản đối tôi:“Việt Nam bây giờ tiến lắm. Cả Oâng Nguyễn Cao Kỳ cũng về phụng sự“. Tiếng nói của người này vẫn còn mang giọng Chợ Lớn. Người với giọng Chợ Lớn này đang uống bia muốn nịnh Oâng TRƯƠNG TRIỆU DƯƠNG, Phó Đại Diện Thường Trực bên cạnh Liên Hiệp Quốc Geneva.

 Những người Việt gốc Hoa này không có gì làm họ phải nghĩ đến Việt Nam hoặc phải đau lòng cho Dân Việt đang sống dưới độc tài Cộng sản. Họ sẵn sàng ủng hộ chế độ khi họ thấy rằng có những mẩu bánh thừa mà họ có thể lượm được.
                                                                                                                                Từ thất nghiệp đến môi giới làm ăn

Một số người Việt ròng, nay bị thất nghiệp ở nước ngoài. Những nhân viên Lãnh sự, Sứ quán mong làm ăn để kiếm tiền bạc trong thời gian ở nước ngoài. Những người Việt thất nghiệp này, dù trước đây đã đấu tranh chống Cộng, nay lại lui tới chơi thân với những nhân viên Sứ quán, Lãnh sự để mong môi giới làm ăn với Việt Nam.

Vì làm với một Tập đoàn Tài chành Hoa kỳ, nên tôi có dịp nhận được rất nhiều những Dự án từ Việt Nam do những người môi giới này chuyển tới: Dự án Xây Nhà Thương, Dự án Nuôi Tôm, Cá, Dự án nuôi Đà Điểu lấy thịt, Dự án làm Xe Điện Ngầm cho Sài gòn...
Những người môi giới đến từ khắp mọi nước trên Thế giới có người Việt tỵ nạn.
Để lấy điểm với nhân viên Lãnh sự, Sứ quán, có những người còn đi lấy tin tức về người Quốc gia để buôn điều với Cộng sản. Chính tôi gặp một tỉ dụ cụ thể cho tôi. Một người Việt mà tôi quen biết khá lâu, trước đây đã cùng đi biểu tình chống Cộng, nay bị thất nghiệp, anh vào nghề môi giới. Tự nhiên tôi nhận được một phong thư từ Hà Nội gửi qua. Mở phong thư, tôi thấy đó là lá thư cũ của tôi và đính kèm là lá thư  của Oâng bạn cùng chống Cộng này trước đây. Oâng đã ăn cắp thư của tôi và viết về cho Bộ Nội vụ rằng tôi là “người chống Cộng khát máu“. Tôi đã viết cho Bộ Nội vụ:“Tôi chưa bao giờ biết cầm khẩu súng và do đó chưa bao giờ có hãnh diện bắn chết một tên Cộng sản đặc công gài mìn giết học sinh ở trường học hay ở rạp chiếu bóng !“

Vì mẩu bánh thừa rơi rụng, có những người đã không những theo bợ đít Cộng sản, mà còn buôn điều phản lại chính chúng ta. 


Ham danh hão

 Có lẽ đây là hiện tượng mới của một số người. Chúng tôi thành thực xin những Vị mang tâm hồn thành tâm đấu tranh cho Quê Hương Việt Nam đừng nghĩ rằng chúng tôi vơ đũa cả nắm. Chúng tôi chỉ muốn nói đến một số chính khứa nhăm nhe nhẩy bàn độc khi nghe ngóng có thay đổi ở Việt Nam, có áp lực thuận lợi từ phía Mỹ. Số người này một đàng lo chiều Cộng sản để mong cái danh thí bỏ cho, một đàng tạo hoang mang, nghi kỵ và chia rẽ giữa chúng ta.

 Dường như trong đầu họ sống với mơ mộng rằng nếu chiều Cộng sản, thì chế độ độc tài Cộng sản này sẽ cho chức vị dù chỉ là bù nhìn. Đối với những người này, điều quan trọng là có chức vị để có dịp kiếm chác vơ vét được gì, còn bù nhìn hay không thì không cần để ý.

 Chúng tôi luôn luôn nhắc đến lập trường dứt khoát rằng ngững người đấu tranh tại Quốc nội mới là chính yếu, còn chúng ta ở nước ngoài, nếu thành thực tranh đấu vì Quê Hương, Dân tộc, thì hãy ở ngoài này làm công việc NGOẠI VẬN để hỗ trợ cho Lực lượng đấu tranh chính yếu tại Đất Nước. Cái lý do nữa để chúng tôi nhấn mạnh đến vai trò ngoại vận, đó là tránh cho tình trạng nhao nhao muốn nhẩy bàn độc để hy vọng kiếm chức vị ở Việt Nam. Chúng ta thường than tại sao có tình trạng công kích, chia rẽ nhau. Cái lý do thâm sâu là chức vị ở Việt Nam.
 Chức vị thì có hạn, mà số người nhao nhao muốn nhẩy bàn độc chiếm chức vị thì nhiều, vì vậy xẩy tình trạng công kích, dèm pha nhau. Đó là nguồn của nghi kỵ, chia rẽ. Chúng tôi cũng xin nhắc rằng đó là mơ mộng hão bởi vì chính những người ham chức vị không muốn về nhà đấu tranh cam go để có chức vị, mà chỉ muốn người khác chịu cực nhọc đấu tranh, dọn sẵn mâm cỗ để mời họ đi máy bay về ăn chễm chệ. Thực vậy:

=> Những nhà đấu tranh ở Quốc nội, bị vào tù ra khám, sống liền với dân chúng đau khổ, họ mới đủ kinh nghiệm và xứng đáng giữ những chức vụ điều hành hữu hiệu công việc quốc gia.

=> Đảng Cộng sản độc tài. Độc tài có nghĩa là họ khư khư giữ lấy chức vị. Họ biết rằng dùng sức mạnh khủng bố, bắt tù tội người khác là không tốt, nhưng họ dã tâm làm như vậy vì muốn dành lấy chức vị cho mình và giữ mãi chức vị ấy. Bản chất của độc tài là khư khư giữ lấy chức vị. Vì vậy xin đừng mơ mộng rằng chỉ cần lấy tình thương mà kêu gọi hoặc nịnh bợ vuốt đuôi một chút là Cộng sản độc tài sẽ chia sẻ chức vị cho mình. Người độc tài chỉ chia sẻ chức vị khi mà họ thấy chức vị ấy có thể làm phương tiện củng cố thêm chức vị, quyền hành cho họ.

 Mong ủng hộ, chiều Cộng sản để hy vọng chức vị, đó là mộng ước bất bình thường.


Họ nhúng tay tội phạm

 Những lớp người vừa phân tích ở những đoạn trên đây: Một số người Việt gốc Hoa, những kẻ thất nghiệp môi giới, những người ham danh hão đều có một mẫu số chung: đó là không đếm xỉa gì đến Dân chúng Việt Nam đang bị đè nén dưới chế độ độc tài Cộng sản.
 Nhửng lớp người này chỉ vì những mẩu bánh rơi thừa hoặc những hứa hẹn chức vị hão của Cộng sản mà ủng hộ việc duy trì chế độ độc tài hiện nay. Việc duy trì này có nghĩa là hợp tác với độc tài để khủng bố, đè nén người Dân vô tội. Việc làm của họ là nhúng tay vào tội phạm đối với Dân chúng Việt Nam và đối với tương lai phát triển của Đất Nước.

 Những người trên đây đang sống giữa chúng ta, trong hàng ngũ của chúng ta và họ là nguồn gây nghi kỵ, chia rẽ để làm lợi cho đối phương. Họ là những kẻ nội phản.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
===============================================================
Tro ve/ Back to/ Retour:
==> MUC LUC CHINH CUA DIEN DAN/ MAIN MENU OF WEBSITE
==>
MUC LUC cua Chuong nay/ MENU of this current Chapter
 
Top